Høyesterett forkaster anken fra billettselskapet Euroteam

Euroteam får ikke tilbake de beslaglagte OL-billettene, da Høyesterett har avvist billettselskapets anke. Politiet etterforsker saken som grovt bedrageri.

Billettene ble beslaglagt av Tollvesenet etter at en polsk kurer ble stoppet ved ankomst på Gardermoen 19. juli. De var utstedt til OL-delegasjonene fra Russland og Hviterussland, men Euroteam solgte dem videre til sine kunder.

Politiet tok beslag i billettene, men Euroteam prøvde både i tingretten og lagmannsretten å få dem tilbake, uten å lykkes. Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre fram og forkaster den, melder de tirsdag.

Euroteam mente beslag var et uforholdsmessig inngrep, da kundene ville bli skadelidende. De sa i retten at politiet bare kunne ta kopier av billettene for å sikre bevis, og anførte at innkjøpet av billettene ikke ble gjort ulovlig i Russland.

Politiet mente at selv om Euroteams kunder ville kommet inn på OL-arenaen med billettene uten å bli ID-sjekket, er de i praksis verdiløse, siden man omgår regelverket ved å benytte delegasjonsbilletter.