FLOMFARE: Norges vassdrags  og energidirektorat har sendt ut flomvarsel for Oppland og Hedmark. (Foto: NVE)
FLOMFARE: Norges vassdrags og energidirektorat har sendt ut flomvarsel for Oppland og Hedmark. (Foto: NVE)

Varsler flom i Oppland og Hedmark

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut flomvarsel for Oppland og Hedmark fredag og lørdag.

Fredag og tidlig lørdag er det ventet store nedbørsmengder i midtre og nordre deler av Oppland, samt nordre deler av Hedmark. Det er ventet at vannføringen vil øke raskt i enkelte vassdrag, opplyser NVE. Lokalt mye nedbør og kraftige byger kan medføre oversvømmelser. Tettbygde strøk vil være spesielt utsatt, men vannføringen