OVERTRO: Å se en svart katt krysser veien betyr ulykke. Det samme gjør det visstnok om du går under en stige eller tråkker på et kumlokk.  (Foto: Illustrasjonsfoto)
OVERTRO: Å se en svart katt krysser veien betyr ulykke. Det samme gjør det visstnok om du går under en stige eller tråkker på et kumlokk. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Er vi egentlig mer uheldig på fredag den 13?

... og hvor kommer denne myten fra?

For tredje gang i år faller den 13. dagen i måneden på en fredag. I vår del av verden er dagen knyttet til uhell, men skjer det flere uhell denne dagen enn andre dager?

Spør vi forsikringsselskapene er det ikke tilfelle.

– Du har ikke mer uflaks på fredag den 13. Det er ingenting som tilsier at du kolliderer mer eller at du skal få et piano i hodet, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB Skadeforsikring, Vidar Korsberg Dalsbø.

Dette dekker ikke reiseforsikringen din

Flest trafikkulykker på fredager

DNB Skadeforsikring har gjort en analyse av blant annet trafikkulykker på fredag den 13., men kan ikke finne bevis for at folk er mer uheldig med bulking på den såkalte ulykkesdagen.

– Det er alltid flere kollisjoner på fredager, noe som kommer av at det er mer utfart og at folk stresser mer på grunn av helgehandel, hytteturer og lignende. Men hvis vi ser på tallene for fredag den 13. de siste årene, så finner vi store sprik fra år til år, og det finnes ikke noe mønster som skulle tilsi at folk kolliderer mer denne dagen, sier Dalsbø.

Disse forsikringene kan du droppe

Avkrefter myten

Også når det gjelder andre typer ulykker blir myten om fredag den 13. knust.

– Vi kan ikke finne noen hold i påstanden om at fredag den 13. er en ulykkesdag. Statistisk vil du ikke være i større fare for å bli utsatt for tyveri, miste bagasjen på reise eller skade deg eller dine eiendeler på denne dagen. Myten er herved avkreftet, fastslår Dalsbø.

Kan jeg gjøres arveløs?

Fobi for fredag den 13.

Men uansett hva forsikringsselskapene sier er det mange som er ekstra forsiktig på fredag den 13. For noen mennesker er ulykkesdagen ikke noe du spøker med. De lider av paraskavedekatria, som betyr fobi for fredag den 13.

Ifølge videnskab.dk har vi hatt en idé om at denne dagen er forbundet med ulykke de siste hundreårene.

– Man kan ikke forklare når- og hvorfor denne fredagen gjennom historien er blitt forbundet med ulykke. De uheldige historiene om fredag den 13. har gått fra munn til munn, og har først blitt skrevet ned fra 1800-tallet og fremover, sier Else Marie Kofod som jobber i arkivet i Dansk Folkemindesamling til videnskab.dk.

Les også: Spådde at barnebarnet skulle fødes fredag den 13.

Selvoppfyllende profeti

Ifølge det danske nettstedet skal flere forskere ha kommet fram til at det faktisk skjer flere ulykker på fredag den 13., mens minst like mange forskningsrapporter beviser det motsatte. Som med mye annet – det kommer an på hvem man spør.

– Det kan ha blitt en selvoppfyllende profeti. Etter at fredag den 13. har fått rykte på seg for å være en særlig uheldig dag, er det blitt gravd fram tallrike eksempler. Fokuset blir da å finne eksempler som bekrefter den uheldige tendensen, mens vi skyver vekk det som taler imot, sier Else Marie Kofod til nettstedet.