WilhelmTell
WilhelmTell

Episode 9 - Wilhelm Tell

Wilhelm Tell er den største nasjonalhelten Sveits har og her er det ingen tvil om at Tell er en faktisk person og at sagnet er å regne for sannheten. Men andre historikere er i tvil. For den danske historikeren Saxo Grammaticus forteller om et liknende sagn fra Fyn.

På midten av 900-tallet levde en høvding med navn Toke Palnasson på Fyn. Han skal ha vært en dyktig bueskytter og etter å ha tømt noen beger mjød skal han ha skrytt av at det å skyte epler av stokker ikke var noe problem. Kongen, mest sannsynlig Harald Blåtann, hørte dette og beordret Toke å bevise dette ved å skyte et eple av hode på sønnen. Han plasserte et eple på hode av sønnen, grep tre piler og og skjøt eple av hodet på sønnen. Kongen spurte så hvorfor han grep tre piler. Toke svarte da at de andre var for å hevne sønnen om han hadde bommet.

WilhelmTell
WilhelmTell
Veldig likt Wilhelm Tell-myten altså og allerede i 1760 ble det påstått at Tell-myten var en kopi av Toke-myten. Det er den dag i dag ikke funnet noen holdepunkter som sier at Wilhelm Tell eksisterte, men bare ikke si det til sveitserene...

WilhelmTell2
WilhelmTell2