NY I VERDEN: Et barn født bare en uke for tidlig har større sjanse til å få lese og skrivevansker når han/hun blir eldre. (Foto: Illustrasjonsfoto)
NY I VERDEN: Et barn født bare en uke for tidlig har større sjanse til å få lese og skrivevansker når han/hun blir eldre. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Er barnet født en til to uker for tidlig?

Det kan gi lese- og skrivevansker senere.

En studie viser at å bli født bare et par uker for tidlig kan påvirke et barns matematikk- og leseferdigheter.

Studien publisert i tidsskriftet Pediatrics, og gjengitt i The Wall Street Journal, viser at barn født i uke 37 og 38 skårer dårligere på lese- og matematikktester enn barn født en uke eller to uker senere.

En normal graviditet varer i ca. 40 uker, men etter uke 37 regnes svangerskapet som fullgått.

Les også Carina og Truls søker hjelp for å bli gravid

Forsinket utvikling

I Norge fødes 4400 barn før 37. svangerskapsuke. Det har lenge vært kjent at for tidlig fødte barn står i fare for utviklingsmessige forsinkelser og kan slite faglig senere. Barn født mellom uke 37 og 41 er det forsket lite på.

Les også: Fryktet at Teodor og Petra skulle dø

Scorer lavt på skolen

Studien ved Columbia University Medical Center og New York-Presbyterian Hospital er blant de første til å se på akademiske prestasjoner blant barn som er født etter 37. uke.

Studien viser høyere score for både lesing og matematikk blant de senere fødte barna. Barn født i uke 37 og 38 hadde lavest score sammenlignet med barn født senere.

– Hjernen til babyer fortsetter å vokse og utvikle seg raskt i løpet av de siste ukene i svangerskapet, sier en av studienes forfattere til Wall Street Journal.

Hun fraråder leger til å sette igang fødsler før uke 39 om det ikke er høyst nødvending.

Slik finner du unike barnenavn

FOR TIDLIG FØDT: Å være under 20 eller over 35 øker sjansen for at du skal føde for tidlig. (Foto: Illustrasjonsfoto)
FOR TIDLIG FØDT: Å være under 20 eller over 35 øker sjansen for at du skal føde for tidlig. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Nedsatt lese- og matteferdigheter

Studien så på registrerte fødsler av 128 050 barn født i New York mellom uke 37 og 41, og som mellom 1988 og 1992 ble innrullert i byens skoler. Forskerne så på score på lesing og matematikktester tatt da barna gikk i tredje klasse.

Sammen med å se på både lese- og matematikkferdigheter, så forskerne på om barna hadde mild, moderat eller alvorlig lese- og matematikkvansker.

Ifølge forskerne hadde barn født i uke 37 og 38 en «signifikant økt risiko for nedsatte lese- og matematikkferdigheter på standardiserte skoletester».

For eksempel hadde 11,8 prosent av barn født i uke 37 mild grad av lesevansker, sammenlignet med 10,4 prosent av barn født i uke 40 og 41. 2,3 prosent av barn født i uke 37 hadde alvorlige lesevansker sammenlignet med 1,8 prosent av barn født i uke 40 og 41.

Les også: Dette kan være årsaken til barnløshet

Risiko for sykdom

Ifølge NHI har tidligere forskning har vist at barn født i uke 37 til 38 har større sannsynlighet for å lide av langvarig sykdom enn de som er født mellom uke 39 og 41.

Her er noen kjente grunner som øker sjansen til for tidlig fødsel:

 • Dårlig ernæring hos mor
 • Alder under 20 år eller over 35 år
 • Røyking under svangerskapet
 • Infeksjon i underlivet under svangerskapet
 • Økt mengde fostervann
 • Svekkelse i livmorhalsveggen, f.eks. etter underlivsoperasjon
 • Svangerskap med mer enn ett barn
 • Forliggende morkake, dvs at morkaken (placenta) ligger slik at den stenger for utgangen fra livmoren
 • For tidlig løsning av morkaken
 • At vannet går for tidlig, dvs at hinnene rundt fosteret sprekker før de skal, slik at fostervannet renner ut
 • For tidlig fødsel ved tidligere svangerskap

Kilde: NHI