Statens verdier på sokkelen økte kraftig

Verdien av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er beregnet til om lag 1.140 milliarder kroner, en økning på 375 milliarder de siste to årene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Til sammenligning var fjorårets statsbudsjett på litt over 1.000 milliarder kroner. Verdien av SDØE er vurdert av Wood Mackenzie på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Tidspunktet for beregningen var 1. januar i år.

– Analysen viser en verdiøkning på om lag 375 milliarder kroner siden 2010. Økningen skyldes i hovedsak forutsetninger om høyere olje- og gasspriser. Gitt konstante priser ville SDØE-porteføljen økt med 72 milliarder kroner sammenlignet med forrige verdivurdering i 2010, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

I tillegg til økte priser bidrar funn som Johan Sverdrup og Skrugard samt økte reserver på enkelte felt vesentlige til verdiøkningen. Økte kostnader i olje- og gassektoren trekker i motsatt retning.

– Rapporten viser hvilke enorme verdier SDØE-porteføljen representerer for staten. De årlige nettokontantstrømmene, som i 2011 var 128 milliarder kroner, gir betydelige tilskudd til Statens pensjonsfond – Utland, sier Borten Moe. (©NTB)