Venstre leder Trine Skei Grande (Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX)
Venstre leder Trine Skei Grande (Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX)

Her er Trines 20 krav til en ny regjering

Venstre-leder Trine Skei Grande presenterer en liste på 20 punkter som partiet vil jobbe for ved et regjeringsskifte neste høst.

– Vi har verdens heldigste regjering, men de har ikke noe prosjekt annet enn å holde på makta, sa Skei Grande da hun mandag oppsummerte det siste halvåret i norsk politikk.

Venstre-lederen er oppgitt over hvor lite visjonære de rødgrønne regjeringspartiene er.

– Dette er en regjering, som har fullstendig abdisert, de klarer ikke å ta grep en gang på små områder, sa Venstre-lederen.

Terningkast fem

Radarparet «Kristiansen & Strand» ga Trine Skei Grande terningkast fem for innsatsen det siste halvåret.

– Venstres leder fortjener en høy karakter, både sett i lys av hvilke forventninger jeg hadde på forhånd, men også ut ifra hva hun faktisk har fått til i sin lederperiode. Hun har vært veldig mye bedre, klar og markant, som partileder enn jeg hadde trodd, sa politisk redaktør i TV 2, Sten Kåre Kristiansen.

Gjennomsnittet av målingene viser at Venstre er størst av de små partiene med 4,9 prosent, noe som ville gitt 7 mandater på Stortinget (+ 5).

Høyre og Fremskrittspartiet har imidlertid et knapt flertall med 86 mandater.

Sjekk alle tall fra målingene i partibarometret

Vil ikke ha avklaringsmøter med Erna

Høyre-leder Erna Solberg varslet i forrige uke at hun vil ta initiativ til samtaler mellom de borgerlige partiene når KrF har avklart hvem de vil samarbeide med til høsten.

– Når KrF har avklart hva de ønsker, så vil jeg ta initiativ til at vi skal snakke sammen, sa Solberg.

Men det er langt fra sikkert at invitasjonen vil bli akseptert av Venstre.

– Det synes jeg var en skikkelig dårlig idé Jeg ser ingen grunn til å avklare noe. Venstre kommer til å gå til valg på vårt program, vi skal kjempe som gale for å få gjennomslag for det vi tror på, sier Skei Grande.

LES OGSÅ: Erna drømmer om å bli størst

Vil ha gjennomslag

Venstre krever innflytelse både over lærerutdanningen og samferdselspolitikken. Partiet mener en ny regjering må gjennomføre et kraftig løft for kollektivtrafikk og jernbaneutbygging.

– Venstre ønsker en regjering sammen med Høyre og KrF, men noen av disse punktene er mulig å få til også sammen med Fremskrittspartiet, sier Venstre-lederen.

Partiet vil også ha gjennomslag for en grønn skattereform og vil innføre minstenorm for sosialhjelpssatser. I tillegg til å innføre stemmerett for 16-åringer og reversere gjennomføringen av det omstridte datalagringsdirektivet .

– Dette er ikke vår absolutte kravliste, men vi jobber sammen med våre liberale søsterpartier i Europa om å få stoppe dette i EU. Jeg tror alle parter ser at den avtalen som ble inngått mellom Arbeiderpartiet og Høyre er ikke mulig å gjennomføre. Datalagringsdirektivet kommer aldri til å bli gjennomført slik det er i dag, sier Skei Grande til tv2.no.

LES OGSÅ: Venstre vil fjerne røyk fra taxfree

Her er Venstre-lederens kravliste:

1. Øke forskningsinnsatsen, blant annet gjennom økte basisbevilgninger til universiteter og høyskoler og økning av SkatteFUNN-ordningen.

2. Innføre femårig lærerutdanning, med mastergrad.

3. Avvikle bruken av ufaglærte i skolen. I dag er det nesten 9.000 av dem i skolen. Venstre vil ha rett og plikt til videreutdanning av lærere.

4. Innføre fagkrav i alle fag på alle trinn, der alle må ha kompetanse i de fagene de underviser i.

5. Kollektiv- og jernbaneløft. Utbygging av Intercity-trianglet og statlig innsats til kollektivtiltak rundt storbyene skal prioriteres.

6. Mer offensive klimatiltak.

7. Grønt skatteskifte.

8. Skattefritak for Enøk-tiltak.

9. Styrke sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

10. Sikre risikokapital i oppstartsfasen for gründere (kapitalreform).

11. Endre arbeidsmiljøloven for å gi større fleksibilitet for arbeidstaker og arbeidsgiver.

12. Innføre norsk regelråd: Forenkling for næringslivet.

13. Innføre statlig minstenorm for sosialhjelpsatser.

14. Løft for helsesøstre og skolehelsetjenesten: 1000 nye helsesøstre.

15. 24 timers behandlingsgaranti etter akuttavrusning.

16. Bedre barnevern: Flytte midler fra statlig byråkrati til kommunalt barnevern (legge ned Bufetat regionalt).

17. Reversere innføringen av Datalagringsdirektivet.

18. Legge mer vekt på barnets beste i innvandringssaker.

19. Innføre stemmerett for 16 åringer.

20. Gjennomføre lokaldemokratireform: større og sterkere kommuner.