V5 Bjerke torsdag

Utbetaling, 5 rette: Kr 5761

1. avd: 4 Whata Buz (8439)

2. avd: 2 Nito Nicklas (2145)

3. avd: 2 Everest (848)

4. avd: 4 Joran (360)

5. avd: 10 Kilkenny (163)

Rangering: 1. avd: 1-4 , 2.avd: 3-1-6-2 , 3. avd: 7-4-2 (str. 9), 4. avd: 9-4 , 5. avd: 3-10 (str. 5, 9)

Omsetning: Kr 1.447.075