knut_storberget_scanpix_570x321.jpg
knut_storberget_scanpix_570x321.jpg

Nå kommer DLD

Senest 1. april neste år innfører regjeringen Datalagringsdirektivet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag ble Stortingets vedtak om å gjennomføre det omstridte EU-direktivet godkjent i statsråd.

– Datalagringsdirektivet vil sikre at politiet fortsatt har verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet i en tid der den teknologiske utviklingen går raskt, sier justisminister Knut Storberget.

Direktivet blir innført etter at Arbeiderpartiet og et klart flertall av Høyres stortingsrepresentanter stemte for, mens de andre partiene, inkludert regjeringspartiene SV og Senterpartiet, var mot.

Les også: Her vedtar de Datalgringsdirektivet

Direktivet gjennomføres ved endringer i ekomloven og straffeprosessloven, som innebærer at teletilbydere pålegges en plikt til å lagre elektroniske kommunikasjonsdata i seks måneder, med bekjempelse av alvorlig kriminalitet som formål.

Lovendringene vil tre i kraft senest 1. april 2012 og skal evalueres etter fire år.