raymond_og_annikne_570x321.jpg
raymond_og_annikne_570x321.jpg

Ap-topper misfornøyd med egen kvinneandel

Ap skryter av å være Norges mest likestilte parti, men det gjelder ikke listetoppene til kommunevalget.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politisk.no har gått gjennom alle listetoppene de sju største partiene stiller til årets kommunevalg. Sju av ti ordførerkandidater er menn.

Ap ikke mest likestilt

På Arbeiderpartiets landsmøte for en måned siden skrøt partisekretær Raymond Johansen av at Arbeiderpartiet er det mest likestilte partiet.

- Vi har like mange kvinnelige som mannlige kandidater til valget. Kvinner utgjør 50 prosent av befolkningen og bør ha 50 prosent av makta, sa partisekretær Raymond Johansen til Arbeiderpartiets landsmøte for en måned siden, men dette gjelder ikke listetoppene.

Bare tre av ti listetopper for Arbeiderpartiet er kvinner. De deler tredjeplassen med Venstre, og blir slått av både SV og Kristelig Folkeparti.

Kjønnsfordeling blant listetopper for de sju største partiene:

  1. SV (40/60 )

  2. KrF (34/66)

  3. Ap og Venstre (29/71)

  4. ...

  5. Høyre og Senterpartiet (26/74)

  6. ...

  7. Frp (16/84)

Les også: Erna drømmer om flere kvinner

Ikke fornøyd

Partisekretæren medgir at han er misfornøyd med kvinneandelen.

- Dette er ikke godt nok. Det må bli flere kvinner på topp, sier partisekretæren. Han får støtte av kulturminister Anniken Huitfeldt som leder Arbeiderpartiets kvinnenettverk:

- Vi har en vei å gå med å motivere kvinner til å stille som toppkandidater, sier hun til politisk.no.

- Kan ikke styre det

Arbeiderpartiet har nedfelt i vedtektene sine at kjønnene skal være likt representert på lister, i styrer og utvalg.

Fra Arbeiderpartiets vedtekter:

"Ved alle valg, nominasjoner og oppnevninger skal begge kjønn være representert med 50 prosent. I styrer og utvalg hvor representanttallet ikke er delelig med to, er 50 prosentsregelen å forstå som at hvert kjønn skal være representert så nært opp til 50 prosent som praktisk mulig.

Ved nominasjon til Stortings-, Sametings- fylkestings- og kommunestyrevalg skal begge kjønn være representert på de to første plassene på valglista."

Men selv med krav om likestilling, har ikke Arbeiderpartiet mer enn 30 prosent kvinnelige listetopper.

- På hver enkelt kommuneliste er annenhver kandidat kvinne og mann, men vi kan ikke styre hvem som skal stå på topp i hver enkelt kommune, sier Johansen.

Færre kvinnetopper enn i 2007

Både partisekretær Johansen og Anniken Huitfeldt som leder partiets kvinnenettverk, understreker at skulle ønske flere kvinner på topp og at partiet jobber for å få det til.

- Vi jobber systematisk med å skolere og motivere kvinnene til å ta lederposisjoner, gjennom kvinnenettverket, skoleringsprogrammet "Kvinne på topp" og en egen mentorordning for toppkandidatene våre, sier Huitfeldt.

Til tross for dette har Arbeiderpartiet færre kvinnelige toppkandidater i år enn for fire år siden.

- Vi har dessverre færre kvinnelige listetopper enn i 2007, men oppsummerer vi første- og andrekandidatene, har vi 50 prosents representasjon av begge kjønn. Og vi stiller med kvinnelig topp i flere store byer enn sist, sier Huitfeldt og ramser opp Bodø, Stavanger, Kristiansand og Harstad.

- Dere blir slått av både KrF og SV, hva tenker du om det?

- Vi stiller lister flere steder og har dermed flere toppkandidater. Derfor har vi også flere kvinnelige toppkandidater og kommer til å ha flere kvinnelige ordførere enn dem etter valget, sier Huitfeldt.

Les også: Ap-ordfører slutter: - Lei av slibrigheter og gubbevelde

- Kanskje de synes det er kjedelig

Partisekretær Raymond Johansen forklarer overvekten av mannlige topper med at kvinner og menn har ulike interesser.

- Vi ser at det er flere mannfolk som er aktive i kommunepolitikken. Kvinner er aktive på andre områder enn i kommunepolitikken. Mange synes det er kjedelig og ikke så attraktivt å delta. Og kanskje er vi ikke flinke nok til å legge til rette for at man skal kunne kombinere det å sitte i kommunestyret med andre ting, sier Johansen. Anniken Huitfeldt er ikke enig i at kvinnene forsvinner fordi de synes politikk er kjedelig.

- Det rekrutteres like mange kvinner og menn til politikken, men kvinnene gir seg tidligere. Tidsklemma er en viktig årsak til at kvinnene forsvinner. Dessuten må kvinner overtales i større grad. Jeg har overtalt mange kvinner til å ta lederverv, men ingen menn. Menn trenger ikke overtales, de sier nemlig "ja" med det samme. Til kvinnene pleier jeg å si at du får bedre kontroll over tiden din som ordfører enn som gruppeleder i kommunestyret, og at det dermed er bedre å være nummer 1 enn nummer 2 på listen, sier Huitfeldt.

- Forutsigbarhet er avgjørende

Valgforsker Hanne Marthe Narud (UiO) mener politikken tjener på en god balanse mellom kjønnene, fordi menn og kvinner prioriterer ulikt. Hun oppfordrer partiene til å vurdere møtetidspunktene.

- For å gjøre lokalpolitikken mer attraktiv for kvinner, bør partiene tenke på når de legger møtene i kommunestyrene. Mange kvinner mener det er problematisk å være trippelarbeidende der kommunale verv kommer i tillegg til jobb og forpliktelser i hjemmet, sier hun of får støtte av lederen i Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

- Det er et problem for mange at de ikke vet når møtene slutter. Det er like viktig for småbarnsforeldre å vite når møtene slutter som når de starter. Forutsigbarhet er avgjørende for at småbarnsforeldre skal engasjere seg i politikken, sier Huitfeldt.

mannlige_ordforere_570x321.jpg
mannlige_ordforere_570x321.jpg