samferdselspolitikere_570x321.jpg
samferdselspolitikere_570x321.jpg

Opposisjonen: - Ekstreme samferdselsutfordringer

En samlet opposisjon på Stortinget mener regjeringen må åpne pengesekken for å løse utfordringene med vei og jernbane.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

.

– Etatenes ønsker er som forventet. Nå kommer den politiske behandlingen, og da vil det igjen vise seg at regjeringen ikke står til troende i samferdselsspørsmål, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til tv2.no.

Han mener Norge trenger moderne veier og moderne jernbane.

– Norge blir stadig rikere, men veier og jernbane blir ikke bedre, sier Hoksrud, som er andre nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

– Frp vil fortere til målet med kraftig økning i statlig finansiering i stedet for bompenger.

– Etter dagens innspill fra transportetatene er det åpenbart at det trengs ny politikk og ny regjering for å få på plass et moderne transportnett i Norge, sier Hoksrud.

LES OGSÅ: Vil legge ned flere flyplasser

- Mye Høyre-politikk

Regjeringen skal det neste året gjøre den første politisk behandling av etatenes forslag. Deretter skal Nasjonal transportplan 2014-2023 legges frem i Stortinget i løpet av våren 2013.

– Fagetatene har i dag presentert et kunstverk. Nå håper jeg inderlig at regjeringens behandling ikke gjør dette til et makkverk, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) til tv2.no.

Hun mener alle transportetatene har hentet inspirasjon fra Høyres samferdselspolitikk.

– Forslaget som ble lagt frem idag har mye til felles med Høyres samferdselspolitikk. Vi ønsker å bruke mer penger på ny asfalt. InterCity-strekningene rundt storbyene må prioriteres, og vi må få på plass flerårig budsjettering slik store prosjekter får en forutsigbar organisering. Vi har store gevinster å hente på bedre planlegging, sier Schou.

I Stortinget har flere av opposisjonspartiene fremmet forslag om å sette av penger i egne vedlikeholdsfond.

– Jeg redd for at Senterparti-statsråd Kleppa legger mange av våre gode forslag i skuffen. Det har hun gjort før, sier Schou.

LES OGSÅ: Tar 20 år å hente inn igjen forfallet på veiene

KrF: – Behov for et nasjonalt transportløft

Investering i samferdsel er investering på vegne av kommende generasjoner, sier leder i Stortingets transportkomité Knut Arild Hareide (KrF) i en kommentar til Nasjonal transportplan.

Veier, jernbane og kollektivtransporten må bli bedre, sier Hareide som mener utbyggingen av intercity-tilbudet, sammen med oppgradering av Bergensbanen med ny ringerikstunnel, må prioriteres.

– Vi må nå få på plass et moderne jernbanenett mellom de store byene på Østlandet, sier Hareide.

Befolkningsveksten er sterk. Bare i Oslo og Akershus er det ventet 450 000 nye innbyggere innen 2040. Hareide mener privatbilismen ikke kan ta denne trafikkveksten.

– En mer pålitelig jernbane, flere og sikrere veier og bedre framkommelighet i byene våre, det må være målet når vi nå starter det politiske arbeidet med ny Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023.

For at bedrifter og folk skal kunne ta landet i bruk, er vi avhengige av god samferdsel. Vi må bygge landet, sier Knut Arild Hareide.

LES OGSÅ: Vil utrede ny tog- og t-banetunnel i Oslo

Venstre: – En gigantutfordring

Venstre mener fagetatenes forslag til nasjonal transportplan er en kjempeutfordring til politikerne.

– Det er helt tydelig at rammene må økes betydelig for å kunne gjennomføre helt nødvendige infrastrukturprosjekter i årene som kommer. Venstre forventer nå at regjeringen våger å legge frem en nasjonal transportplan som vil sikre effektive og forutsigbare samferdselsløsninger for fremtiden, sier Borghild Tenden, stortingsrepresentant fra Venstre til tv2.no.

Hun mener det er helt nødvendig å få på plass nødvendige avklaringer rundt jernbane, kollektivsatsning i de større byene og stamveinettet på Vestlandet og i Nord-Norge.

– Kollektivtrafikk, tog og sykkel vil være de viktigste grepene de neste ti årene for å ta unna trafikkveksten i byområdene, sier Tenden, som også minner hvor viktige veiene er for næringslivet i distriktsnorge.

LES OGSÅ: Slik kan norsk samfersdel bli i fremtiden

(©tv2.no/NTB)