Millioner til lokale lag etter Vikersund-VM

Med et overskudd etter skiflygings-VM på 3,7 millioner kroner, kommer lokale lag og foreninger i Vikersund-området til å få tilført store penger.

Overskuddet etter vinterens VM er cirka en million kroner bedre enn budsjettert, og det vil rundt 30 lag og foreninger i området nyte godt av. I disse dager utbetales vel en million kroner til disse organisasjonene. Det er betaling for dugnadsinnsats.

– Vi syns det er utrolig kjekt at store deler av overskuddet går tilbake til lokale organisasjoner. VM hadde ikke blitt den store festen uten alle de frivillige som sto på døgnet rundt, sier styreleder i Skiflyging Vikersund AS Halvor Hartz.

Overskuddet brukes også til nedbetalinger på bygninger og utstyr i hoppsenteret.

– Selv om vi fikk et hyggelig overskudd etter VM, er vi ingen rik organisasjon. I tillegg til å betale lokale lag og organisasjoner, brukes overskuddet til nedbetaling av lån i de store investeringer som er gjort i anlegget de siste årene.

– Stiftelsen Vikersund Hoppsenter har oppgradert anlegget til å bli verdens mest moderne skiflygingsanlegg og et breddeanlegg med viktig fast infrastruktur. Det har langt fra vært gratis og VM-pengene kommer godt med her, forteller styrelederen.

– Dessuten har vi nå for første gang mulighet til å ha halvannen stilling fast mellom rennene. Det blir svært viktig for å sikre driften og kontinuiteten mot kommende arrangementer, mener Hartz.

Nå er det først og fremst neste års storarrangement som gjelder på Vikersund. Det blir ny hoppfest i bakken fra 25. til 27. januar i 2013, men i og med at det ikke er et VM, må arrangørene jobbe med noe strammere økonomiske rammer enn hva tilfellet var i forbindelse med VM-festen i vinter. (©NTB)