Kulturminister Anniken Huitfeldt og idrettspresident Børre Rognlien under Ledermøte i NIF på Hell. (Foto: Alley, Ned/NTB scanpix)
Kulturminister Anniken Huitfeldt og idrettspresident Børre Rognlien under Ledermøte i NIF på Hell. (Foto: Alley, Ned/NTB scanpix)

Kulturministeren fikk tommel opp fra idretten

Anniken Huitfeldt (Ap) mener at den idrettsmeldingen hun la fram for ledermøtet i Norges Idrettsforbund (NIF) fredag først og fremst er en anleggsmelding.

Hun går inn for å øke tippenøkkelen slik at idretten skal få 64 prosent av tippeoverskuddet i løpet av de kommende årene. De ekstra pengene hun tror og mener idretten vil bli tilført skal i første rekke gå til anlegg, men også andre områder er prioritert i den nye idrettsmeldingen, som kalles «Den norske idrettsmodellen».

– Dette er først og fremst en anleggsmelding, men jeg synes også det er en veldig konkret melding. Eventuelle skeptikere har ikke noe å frykte i så måte, sier Anniken Huitfeldt til NTB.

Øker andelen av tippeoverskuddet
Da hun avslørte at regjeringen går inn for å øke idrettens andel av tippeoverskuddet til 64 prosent, fikk hun kraftig applaus fra alle som var til stede på ledermøtet, som holdes på Rica Hell Hotell i Stjørdal.

Men kulturministeren kunne ikke si noe om når denne økningen kan få full effekt.

– Jeg kan ikke si noe om det akkurat nå, for økningen kommer til å bli faset inn etter hvert. Hvor stor andelen skal bli må vi ta stilling ved hver budsjettbehandling de kommende årene, sier hun.

Fornøyd minister
Idretten ga uttrykk for at den var svært fornøyd med den nye idrettsmeldingen.

Hun sier også at toppidretten skal sikres bedre og mer forutsigbar finansiering.

– Vi er fornøyd med den måten toppidretten drives på i dag, og derfor vil vi legge til rette for enda bedre finansiering, forteller Huitfeldt, samtidig som hun nok en gang understreker at staten er opptatt av inaktive voksne.

– Denne gruppen mennesker er en målgruppe for oss. Det går klart fram av idrettsmeldingen, sier kulturministeren.

Hun er også fornøyd med at en del tilskuddsordninger innen idretten nå kan bli styrket, og det er særlig lagene, altså de som jobber på det lokale planet, som blir prioritert.

Legger til rette for minoritetsforeldre
Heller ikke minioritetsforeldrene er glemt.

– Vi har en ordning med tilskudd som skal stimulere klubber med stor minioritetsandel, slik at disse foreldrene kan få kjennskap til den norske frivillighets- og dugnadsmodellen, forteller Huitfeldt til NTB.

– Vi vil at alle politikerne skal være med på dette laget. Håpet er oppslutning fra hele stortinget, sier idrettspresident Børre Rognlien til NTB.

Idrettspresidenten gledet seg
Han legger ikke skjul på at han er strålende fornøyd med den idrettsmeldingen regjeringen nå har lagt fram.

– Jeg ser vi står foran to utfordringer. Det første er at Norsk Tipping klarer å opprettholde omsetningen, og det andre er hvor raskt vi kan få til opptrappingen som gjelder endringen i tippenøkkelen.

– For oss gjelder det å få vekk etterslepet på anleggssiden, som nå er på over to milliarder kroner, så raskt som mulig, og jeg håper den endringen som nå er varslet, er på plass fra 2014, sier Rognlien til NTB.