terror-lippestad-syn-F - Lippestad: – Bred faglig bekreftelse på Breiviks verdensbilde

Forsvarer Geir Lippestad er fornøyd med å ha sanket tilregnelighetspoeng på bred front – fra forskere på venstresiden til islamhatende aktivister.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Både aktoratets tre sakkyndigvitner og forsvarernes vitner har vist til både historiske og samtidige paralleller til Breiviks ideologi – og i noen tilfeller også handlinger. Ingen av dem har tatt til orde for at massedrapsmannens verdensbilde klart tilsier en psykotisk vrangforestilling.

Selv om forsvaret har måttet gi opp en rekke vitner, sier Lippestad sier seg fornøyd med brikkene han hittil har fått på plass fra de mange fagfeltene som skal si sitt om tilregnelighetsspørsmålet.

– Retten må, i tillegg til det medisinske, også ha informasjon om politikk, totalitære regimer, religionshistorie og filosofi – og ikke minst hvordan de som er i miljøet selv, tenker og dokumenterer sitt syn. Vi føler vi har fått fram det vi har ønsket å belyse til nå, sier han til NTB.

Han peker på innvandringskritikerne som vitnet tirsdag som spesielt viktige, selv om han savner Fjordman i vitneboksen.

– Det som er gjengs tone, er at de peker på sensur og mangel på ytringsfrihet. Hvis vi tar Tore Tvedt og Arne Tumyr, så deler de også forestillingen om at det er en krig i gang i Europa og at vi er i ferd med å bli overtatt av muslimer. Ingen av dem oppfordrer til vold, men sier at det må gjøres noe. Og det er veldig likt det Breivik sier, sier Lippestad.

Han betegner det også som interessant og skremmende at Vigrid-grunnlegger Tore Tvedt i retten anslo at opptil 100 personer på de internasjonale nettstedene han følger med på, støtter massedrapene 22. juli.

– Det er skremmende når vi vet at de eksisterer i et nettsamfunn hvor det ikke spiller noen rolle om den ene bor i Australia og den andre ved Mjøsa. Mange mener altså at man er i en krig og tenker at vold er et forebyggende virkemiddel, sier forsvareren.

Øverenget advarte også mot at vi som samfunn ikke vil klare å håndtere ekstremisme i framtida hvis vi ender med å sykeliggjøre det. Lippestad understreker at han ikke har noen slik politisk agenda med rettssaken.

– For min del handler det rett og slett om å få belyst tilregnelighetsspørsmålet. Jeg har ikke til hensikt å angripe det høyreorienterte miljøet eller gjøre noe annet, sier han til NTB. (©NTB)