ny1-forsvar-brudd - Krasjlanding for forsvarsforlik

Striden om Bodø eller Evenes bør gjøres til framskutt base for de nye kampflyene, førte til havari for forhandlingene om et bredt forsvarsforlik på Stortinget mandag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringspartiene og opposisjonen klarte ikke å bli enige om Forsvarets nye langtidsplan. Forhandlingene i utenriks- og forsvarskomiteen endte i brudd.

– Regjeringspartiene stilte som forutsetning for et forlik at basen blir lagt til Evenes. Med et slikt ultimatum ble det vanskelig å forhandle, sier komitéleder Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

De fire opposisjonspartiene hadde på forhånd samlet seg om å kreve at regjeringen utreder alternativer til Evenes som base for avskjæringsoppdrag, øving og trening i nord. I realiteten er dette alternativet Bodø.

Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen mener regjeringspartiene viste skuffende liten vilje til å justere egne standpunkter.

– Når de overhodet ikke åpner for nye vurderinger, blir det vanskelig å oppnå enighet om et forlik, sier han.

Siden forhandlingene stoppet på uenigheten om den framskutte basen for kampflyene, ble andre spørsmål i langtidsplanen kun summarisk behandlet. Dette omfatter blant annet Heimevernets rolle og kampflykjøpet – Norges dyreste offentlige anskaffelse gjennom tidene.

At Ørland skal være enebase for de nye kampflyene, er det tverrpolitisk enighet om. Det er Bodøs framtid som er stridsspørsmålet. KrFs forsvarspolitiske talsmann, Dagfinn Høybråten, sa til NTB i forrige uke at det ikke uten videre vil lønne seg å legge ned Bodø som flybase.

– Etter 60 års drift er det ikke bare å pakke sammen og dra, sa Høybråten.

Opposisjonspartiene støtter også regjeringens forslag om å kjøpe 52 fly, inkludert fire som skal stasjoneres i USA for opplæring av norske piloter og teknisk personell. Formuleringen i langtidsplanen om at man først skal ta stilling til behovet for de seks siste når 42 er levert, tolkes som en håndsrekning til SV som egentlig er imot hele prosjektet.

– Forsvaret går nå inn i siste fase av en omfattende omstillingsprosess fra et mobiliseringsforsvar til et moderne innsatsforsvar. Det er synd at opposisjonen ikke vil støtte sentrale omstillingstiltak som styrker den operative kapasiteten, sier forsvarspolitisk talsmann Sverre Myrli i Arbeiderpartiet.

Senterpartiets Olov Grøtting sier det viktigste har vært å sikre et forsvar med tilstedeværelse i hele landet og som har midler til å øve og trene.

– Vi mener at dette sikres bedre gjennom regjeringens forslag enn de forslagene som opposisjonen la fram, sier hun.

– Det er uaktuelt for oss å øke de økonomiske rammene på bekostning av viktige velferdsformål, legger SVs Snorre Valen til.

Langtidsplanen for Forsvaret skal behandles av Stortinget 14. juni. (©NTB)