MYE TRYGD: Flere pensjonister og unge uføretrygdede gjør at store deler av Statsbudsjettet går til trygd.  (Foto: SCANPIX/TV 2)
MYE TRYGD: Flere pensjonister og unge uføretrygdede gjør at store deler av Statsbudsjettet går til trygd. (Foto: SCANPIX/TV 2)

Høyre ber om krisepakke til industrien

Høyre er bekymret for todelingen av norsk økonomi og vil komme fastlandsindustrien til unnsetning med en omstillingspakke på 1 milliard kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Regjeringen gjør for lite med utfordringene som næringslivet står overfor. Økte kostnader og svekket konkurranseevne sammen med et stagnerende marked i Europa skaper utfordringer for våre eksportbedrifter, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til NTB.

Sanner gleder seg over de gode tidene i olje- og gassbransjen, men merker seg samtidig at pilene peker andre veien for øvrige deler av konkurranseutsatt industri.

– Det er en gullalder for olje og gass, men bildet er et ganske annet i øvrige deler av næringslivet. Det gjør oss sårbare, sier Høyre-toppen.

Han viser blant annet til at kostnadsveksten som følger av de gode oljetidene preger fastlandsindustrien negativt og bidrar til at den taper markedsandeler.

Kritiserer regjeringen

– Det er vel og bra at regjeringen legger penger på bordet til en egen krisepakke for treforedlingsindustrien, men vi savner en mer helhetlig og langsiktig tilnærming som ikke er bransjerettet, sier Sanner, som viser til at industriproduksjonen går ned og at investeringene innenfor konkurranseutsatt næringsliv er de laveste på 40 år.

STOR OVERSIKT: Her er Kristiansen & Strands terningkast til opposisjonen

– Vår omstillingspakke vil bidra til at bedrifter som sliter med marginene vil kunne få hjelp til å utvikle nye produkter, gjøre produksjonsprosessen smartere og sørge for mer kompetanse ved å stille midler til rådighet for forskning eller kursing av ansatte.

Sanner åpner også for at enkelte industribedrifter skal få hjelp til å legge om produksjonen totalt, for eksempel ved å lage helt andre varer enn de til nå har gjort.

LES OGSÅ: Jens Stoltenberg: – Rødgrønt eller helblått

Blant enkelthetene i omstillingspakken er 185 millioner kroner til næringsrettet forskning og 270 millioner til ny investeringskapital samt midler til bedriftsintern opplæring, lærlingtilskudd og flere studieplasser.

Mer til vei

Ifølge Høyre vil også veiinvesteringer gjøre det lettere for bedrifter som sliter med å bedre sine marginer. Derfor setter partiet av 200 nye millioner kroner til investeringer over riksveinettet og 75 millioner til fylkesveier, ras- og flomsikring.

Først skal forslaget fra Høyre behandles i Stortingets finanskomité, deretter skal Stortinget votere over revidert nasjonalbudsjett 15. juni.

– Krisepakker snakker vi ikke om. Vi snakker om en bedre næringspolitikk, sier NHOs direktør for næringspolitikk, Petter H. Brubakk.

LES OGSÅ: Høyre får mest fra rike givere

NHO har i lenge ønsket seg bedre rammebetingelser som lavere formuesskatt, avskrivningssatser, større offentlig satsing på samferdselstiltak, forskning og utvikling.

– Vi mener at disse grepene vil være en god start for å klare å opprettholde og utvikle et næringsliv i Fastlands-Norge, sier Brubakk. (©NTB)