CO2 innholdet variere gjennom året. De røde områdene hadde mer enn 400 ppm i april 2010. Sirkelen viser hvor Norge ligger.  (Foto: NASA AIRS)
CO2 innholdet variere gjennom året. De røde områdene hadde mer enn 400 ppm i april 2010. Sirkelen viser hvor Norge ligger. (Foto: NASA AIRS)

Ekstremt høyt CO2-nivå over Norge

Nivået av klimagassen CO2 i atmosfæren er nå høyere enn det har vært på minst 800.000 år, og stiger stadig. Verdiene er aller høyest her nord.

CO2 er en klimagass. Sammen med vanndamp, metan og ozon hindrer den varmen som stråler inn fra solen å slippe tilbake ut i verdensrommet.

Uten disse klimagassene ville kloden vært et utrivelig sted, over 30 grader kaldere enn i dag i gjennomsnitt.

Problemet er at det nå er blitt for mye av det gode

Les: Drivhuseffekten er livsviktig

For mye

I 1750 var innholdet av CO2 i atmosfæren 280 ppm.

Utslipp av CO2 fra 1800 til 2007. (Foto: US Department of Energy)
Utslipp av CO2 fra 1800 til 2007. (Foto: US Department of Energy)
Så begynte vi å brenne kull, olje og gass i stadig større mengder. CO2 som det har tatt plantene millioner av år å trekke ut av atmosfæren, er sluppet ut i løpet av bare noen tiår.

Nå er nivået av CO2 396 ppm, høyere enn det har vært på minst 800.000 år. Det vet forskerne fordi de ha analysert luften i bobler frosset inne i eldgamle isbreer.

Sammen med CO2-nivået stiger temperaturen. De siste hundre årene er kloden blitt 0,8 grader varmere i gjennomsnitt. Årene fra 2000 til 2009 er det varmeste tiåret som er registrert.

Les: Se verden bli varmere

400 ppm

Da forskerne ble oppmerksom på problemet, ble et CO2-innhold på 350 ppm sett på som de høyeste trygge nivået. Den grensen passerte vi på slutten av 1980-tallet.

Nå nærmer vi oss 400 ppm. Det vil si, luften over Norge har allerede passert den milepælen.

Innholdet av CO2 varierer både gjennom året, og rundt om på kloden. Både over Alaska, Grønland, Island, Norge og i Mongolia er det nå målt over 400 ppm.

– Dette er første gang hele Arktis har så høye verdier, sier Pieter Tans ved NOAA til USA Today.

Les også: Det bobler opp klimagass fra Barentshavet

Under kan du se en video fra NASA som viser hvordan CO2-nivået varierte mellom februar 2010 og februar 2011, artikkelen fortsetter nedenfor.