CO2 innholdet variere gjennom året. De røde områdene hadde mer enn 400 ppm i april 2010. Sirkelen viser hvor Norge ligger.  (Foto: NASA AIRS)
CO2 innholdet variere gjennom året. De røde områdene hadde mer enn 400 ppm i april 2010. Sirkelen viser hvor Norge ligger. (Foto: NASA AIRS)

Ekstremt høyt CO2-nivå over Norge

Nivået av klimagassen CO2 i atmosfæren er nå høyere enn det har vært på minst 800.000 år, og stiger stadig. Verdiene er aller høyest her nord.

CO2 er en klimagass. Sammen med vanndamp, metan og ozon hindrer den varmen som stråler inn fra solen å slippe tilbake ut i verdensrommet. Uten disse klimagassene ville kloden vært et utrivelig sted, over 30 grader kaldere enn i dag i gjennomsnitt. Problemet er at det nå er blitt for mye av det gode Les: Drivhuseffekten er livsviktig For mye <