ny2-kommune-opptrapping - LO trapper opp kommunestreiken

LO trapper opp streiken i kommunene og kan fra onsdag ha 31.000 streikende.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Streiken i offentlig forvaltning har pågått siden 24. mai, og LO Kommune varsler nå sin tredje runde med streikeuttak og tar samlet ut 6.251 nye medlemmer.

Fagforbundet, som er det dominerende forbundet i sammenslutningen LO Kommune, tar 6.142 nye medlemmer ut i streik fra onsdag og vil da ha til sammen 30.371 streikende medlemmer i både fylker og kommuner. 18 nye kommuner vil bli berørt av Fellesforbundets opptrapping, dette er Nittedal, Ski, Hamar, Østre Toten, Kongsberg, Larvik, Lardal, Tønsberg, Kragerø, Grimstad, Froland, Tvedestrand, Kristiansand, Søgne, Sandnes, Hå, Os, Kvinnherad, Årdal, Rauma, Røros, Steinkjer, Sortland og Hammerfest.

Fagforbundet skriver i en pressemelding at de ikke ønsker å ramme tredjepart, og det er gitt dispensasjoner for barn og elever med spesielle behov, vannverk, kloakk, renhold, sykehjem, vann og avløp, skole, SFO, pleie og omsorg, slamkjøring, kulturarrangementer, tur for psykisk utviklingshemmede, reparasjon av rullestol, PU bolig, spesialundervisning, eksamen, sentralkjøkken, utbetaling av sosialstønad og krisesenter.

I tillegg varsler LO-forbundene Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon og El&IT-forbundet opptrapping, slik at LO Kommune til sammen vil ha rundt 31.000 streikende fra onsdag.

Streiken i kommunene har vart siden 24. mai. (©NTB)