terror-ettermiddag-F - Terroreksperter hardt ut mot psykiaternes historieløshet

Eksperter på høyreekstremisme betegner Breiviks ideologi som et lappeteppe av velkjent høyreekstremt tankegods, pyntet med riddersymboler. I retten gikk de hardt ut mot psykiaterne som mener han er utilregnelig.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hardest skyts brakte professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som påpekte at Synne Sørheim og Torgeir Huseby tidlig utelukket Breiviks ideologiske bakgrunn som forståelsesramme.

– De har manglende kulturkompetanse. De ser ikke ut til å vite noen ting om høyreekstrem tankegang. Da blir det en konklusjon på sviktende, eller til dels feilaktige, premisser, sa han i retten.

Også historiker og seniorforsker Terje Emberland fra Holocaust-senteret påpekte at alt av Breiviks ideologi har tydelige historiske paralleller. «Fascist og klassisk høyreekstrem» er den oppsummerende merkelappen fra både Bjørgo, Emberland og frilansjournalist Øyvind Strømmen, som har høyreekstremisme som fagfelt.

Ekspertene trakk fram at felles for alle var konspirasjonstankegangen om en ytre fiende som vil ta over, og en indre fiende som tilrettelegger. Bjørgo betegnet det som selve grunnmuren i høyreekstrem ideologi.

– Det er kanskje en kollektiv vrangforestilling, men man kan ikke redusere det til individuell psykopatologi, hevdet han.

– Pompøs estetikk og symbolikk fra Nazi-Tyskland. Den hierarkiske strukturen i Knights Templar-nettverket, fra SS-systemet.

– Fryktbilder fra blant annet moderne høyreekstreme om en borgerkrig i Europa og muslimsk overtakelse. Legitimering av massedrap i egne rekker fordi muslimene «har drept og voldtatt hundretusener av europeiske kristne».

– Polarisering på kort sikt og radikalisering av moderate kulturkonservative, à la strategien til den tyske Røde Armé Fraksjon på 1970- og 80-tallet.

– Forestillingen om «Eurabia» fra den kontrajihadistiske bevegelsen, med Fjordman i spissen. Men han skiller seg fra dem med klarere voldsoppfordringer og at raseteoriene kontrajihadistene prøver å unngå, skinner gjennom hos Breivik.

– Hevn og drap på forrædere i egne rekker fra blant annet rasekrig i USA i etterkrigstiden. Bjørgo refererte blant annet til boka The Turner Diaries.

– Arne Myrdals gradering av norske forrædere i tre kategorier.

– Finner du noe som er helt enestående for Breivik, spurte psykiater Agnar Aspaas historiker Terje Emberland.

– Tempelridderordenen er for så vidt en ny måte å rettferdiggjøre handlingene på, det er et element av nyskapning der. Men helheten er fortsatt en sammensmelting av tidligere kjente elementer, svarte Emberland.

Frilansjournalisten og forfatteren Strømmen påpekte imidlertid at selv om Breivik har mange meningsfeller, er det få som sympatiserer med de brutale handlingene hans.

– Det er langt færre sympatisører på nett enn det Breivik har gikk inntrykk av her i retten. De fleste av dem som sympatiserer på nett er knyttet til nynazistiske miljøer. Blant disse er det flere som sympatiserer med angrepet på regjeringskvartalet enn angrepet på Utøya, forklarte han. (©NTB)