De unike bildene fra 1930 tallet avslører at breene på Grønland smeltet like mye da som i dag. (Foto: Arktisk Institut i København)
De unike bildene fra 1930 tallet avslører at breene på Grønland smeltet like mye da som i dag. (Foto: Arktisk Institut i København)

Grønland var varmere for 80 år siden enn i dag

Gamle foto avslører at breene på Grønland smeltet mer på 1920- og 30-tallet enn de har gjort de siste ti årene.

Den globale oppvarmingen gjør at isbreene på kloden krymper. Hvert eneste år forsvinner det 134 milliarder tonn med is.

Da er ikke isen som dekker Antarktis og Grønland tatt med. Legges dette til er tallet to og en halv gang høyere.

Les: Hvert år forsvinner det 340.000.000.000.000 kilo is

Nå viser det seg at isen på Grønland smeltet like mye på 1920-tallet.

Sloss om retten

Norge og Danmarks sloss om Grønland. (Foto: Arktisk Institut
  i København)
Norge og Danmarks sloss om Grønland. (Foto: Arktisk Institut i København)
Tidlig på 1930-tallet sloss Norge og Danmark om Grønland. Et av «våpnene» var gode kart, og til det trengte man flyfoto.

I 1932 og 1933 ble derfor dansken Knud Rasmussen sendt på ekspedisjon til Grønland. Han hadde med seg et Heinkel MKII sjøfly, og tok detaljerte bilder av kysten fra Scoresbysund i nord til Kapp Farvel i sør.

Danmark vant striden. Den internasjonale domstolen i Haag ga Grønland til Danmark i 1933. Bildene Rasmussen tok ble arkivert hos Kort og Matrikelstyrelsen i Danmark, og glemt.

En skatt

For bare kort tid siden fikk forskerne Anders Bjørk og Kurt H. Kjær ved Universitetet i København høre om bildene, og skjønte at flyfotoene var en skatt.

Bildene viste ikke bare kyst, fjell og daler, men også brearmene som renner ned fra innlandsisen som dekker Grønland.

De gamle flyfotoene overlapper hverandre. Det gjør at forskerne
  kan se breene i 3D når de bruker et spesielt apparat. (Foto: Nature Geoscience)
De gamle flyfotoene overlapper hverandre. Det gjør at forskerne kan se breene i 3D når de bruker et spesielt apparat. (Foto: Nature Geoscience)
Forskerne kunne studere 132 brearmer langs en 600 kilometer lang strekning, i detalj, på tredimensjonale bilder.

De har både brukt Kjærs bilder fra 30-tallet, flyfoto amerikanerne tok under krigen, spionfoto fra 60-tallet, bilder tatt på 70- og 80-tallet, og satellittbilder fra de siste ti-årene.

– Det lykkes oss å få et overblikk over hvordan breene har utviklet seg over en periode på 80 år, forteller Bjørk på nettsiden til universitetet.

Konklusjonen er overraskende.

Smeltet mest på 30-tallet

Bildene ble tatt fra dette Heinkel MKII sjøflyet. (Foto: rktisk
  Institut i København)
Bildene ble tatt fra dette Heinkel MKII sjøflyet. (Foto: rktisk Institut i København)
Bildene viser at breene var mindre på 20- og 30-tallet enn nå.

– Mange av breene smeltet minst like mye da, som det vi har sett de siste ti årene, forteller Kjær.

På 50- og 60-tallet stanset avsmeltningen, og breene begynte å vokse igjen før de nå igjen smelter.

Resultatene til de danske forskerne er godt nytt.

– Konklusjonen er at breene er robuste, og gjendannes på relativt kort tid dersom klimaet blir kaldere, sier Bjørk.

Her kan du lese artikkelen deres i Nature Geoscience

Like varmt som nå

Figuren viser avviket fra normal temperatur fra 1890 til 2000
  for området 30 grader nord til nordpolen. Den varme perioden på 30-tallet
  er lett å se, det er også oppvarmingen fra 80-tallet. (Foto: Ola M. Johannesen,
  Nansensenteret)
Figuren viser avviket fra normal temperatur fra 1890 til 2000 for området 30 grader nord til nordpolen. Den varme perioden på 30-tallet er lett å se, det er også oppvarmingen fra 80-tallet. (Foto: Ola M. Johannesen, Nansensenteret)
Årsaken til at breene smeltet for 80 år siden var at det var uvanlig varmt i Arktis.

Oppvarmingen startet tidlig på 20-tallet og varte i over to tiår. Mellom 1930 og 1940 var det i gjennomsnitt 1,7 grader varmere enn normalt, og like varmt som nå.

Dette var før vi begynte å slippe ut CO2 i store mengder, og forskerne lurte lenge på hva som var årsaken til oppvarmingen.

Isen på havet er nøkkelen

Løsningen fant de i gamle russiske iskart, som dukket opp i 1997.

Flere gamle iskart bekrefter det de russiske kartene viste;
  store deler av polhavet var isfritt for 80 år siden. Dette kartet viser
  situasjonen i august 1938. Nesten hele nordøstpassasjen er åpen. (Foto:
  DMI)
Flere gamle iskart bekrefter det de russiske kartene viste; store deler av polhavet var isfritt for 80 år siden. Dette kartet viser situasjonen i august 1938. Nesten hele nordøstpassasjen er åpen. (Foto: DMI)
– Kartene dekker to tredjedeler av Arktis, og viste at isen på havet avtok fra 1915 til 1940, før den så vokste igjen, forteller professor Ola M. Johannessen ved Nansensenteret.

Variasjonen i havisen stemte godt med variasjonen i temperaturen. Men det var ikke lufttemperaturen som smeltet isen, det var mangelen på is som gjorde det varmere.

På 20- og 30-tallet var det unormalt mye sterk vestlig og sørvestlig vind mellom Svalbard og Norge. Den dro med seg varmt vann inn i Barentshavet, og smeltet isen der.

Mørkt hav absorberer mer varme enn hvit is, og mangelen på is i Barentshavet påvirket været i hele Arktis i en lang periode.

Nå er det den globale oppvarmingen som smelter isen i nord.

– Den oppvarmingen i Arktis som vi opplever nå skyldes med stor sannsynlighet økningen av klimagasser i atmosfæren, sier Johannessen.

Les også: 24,8 grader på GrønlandEkspedisjonen ligger her helt inntil en av breene der den renner
  ut i havet. (Foto: Arktisk Institut i København)
Ekspedisjonen ligger her helt inntil en av breene der den renner ut i havet. (Foto: Arktisk Institut i København)