bygdøy-fredning - Kongelig feiring av kulturmiljøfredning

Dronning Sonja deltar fredag på kulturmiljøfredningen av Bygdøy.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I tillegg markeres det at et par områder på Bygdøy har fått status som naturreservat. Dronningen vil feire sammen med flere ministre, melder Riksantikvaren.

Kong Karl Johan kjøpte et større område på Bygdøy i 1837 for å tilrettelegge området som folkepark. Han ønsket at området skulle inneholde friluftsliv, opplysning og underholdning i et vakkert landskap for befolkningen.

Folkeparken ble utviklet etter europeiske forbilder, med severdigheter som lysthus, utsiktsplasser, bevertningssteder, badeanlegg og monumenter.

Lystslottet Oscarshall sto ferdig cirka 1852, Sæterhytten på Dronningberget ble oppført i 1862 og på Hengsåsen ble det anlagt stier, grusveier, utsiktspunkter og bevertningssteder.

Etter 1905 har folkeparken og severdighetene i stor grad forfalt. Noen kulturminner er allerede istandsatt, slik som Sæterhytten, mens andre planlegges istandsatt i årene som kommer. Deler av park- og hageanleggene er i dag så gjengrodd at de framstår som «uberørt natur».

I dag har Bygdøys kulturmiljø stor variasjon av natur- og landskapstyper med rikholdige og godt bevarte kulturspor. Med fredningen sikres dette området for all framtid, som en grønn lunge for et stadig tettere befolket Oslo, skriver Riksantikvaren.

Før dronningen kommer fredag vil det bli gratis guidet tur på Bygdøy for alle som har lyst. (©NTB)