ny2-frp-kampfly-F - Frp vil ha to fullverdige flybaser

Frp vil at Luftforsvaret skal ha tilgang til to fullverdige flybaser, både Ørland og Bodø. Partiet går dermed imot forslaget i regjeringens langtidsplan, der Ørland utpekes til enebase.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarspolitisk talsmann Jan Arild Ellingsen sier at det er forsvars- og sikkerhetsmessig riktig å videreføre dagens basestruktur, med den oppgradering som er nødvendig i Bodø.

Langtidsplanen var onsdag til behandling i Frps stortingsgruppe. Derfra er budskapet at Forsvarets operative behov skal være utslagsgivende, ikke størrelsen på den økonomiske rammen som Stortinget til enhver tid bestemmer.

– Forskjellen mellom Ørland alene og en tobaseløsning for Ørland-Bodø er på 7,5 milliarder kroner. I et 40-årsperspektiv er dette noe Norge må ta seg råd til å finansiere, sier Ellingsen til NTB.

Han er klar over at noe må gjøres med rullebanen i Bodø for å tilpasse anlegget de krav som F 35-flyene stiller. Rullebanen må flyttes, og Frp mener at Avinor, Forsvaret, Nordland fylkeskommune og det regionale næringslivet må dele kostnadene, i tråd med hvor stor nytte den enkelte aktør har.

Forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) la 23. april fram regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret. Planen er til behandling i Stortinget og skal vedtas før sommeren. Det er ventet bred støtte til alle de store grepene i planen.

Frp vil at regjeringen skal skjerpe kravene til F 35-produsenten Lockheed Martin om bindende industriavtaler. Partiet mener at kontrakter for minst halve innkjøpsverdien, altså rundt 30 milliarder kroner, må være på plass før norske myndigheter undertegner en forpliktende kjøpsavtale.

Ellingsen mener det må være opp til forsvarsledelsen å bestemme hvordan flyene skal fordeles mellom de to hovedbasene Ørland og Bodø.

Frp støtter også regjeringens målsetting om et Heimevern på 45.000 mannskaper, hvorav 3.000 skal utgjøre innsatsstyrkene med spesiell trening og topp utstyr. Men partiet går imot nedleggelse av militær virksomhet ved Rygge flyplass.

– Dersom Forsvaret forlater Rygge, er vi redd for at hele flyplassen ryker. Med det taket som er på passasjertall i dag, vil det over tid ikke være økonomi til å drive denne flyplassen, sier Ellingsen. (©NTB)