KAOS: Tommeminibankar og kaos på flyplassane kan verta konsekvensane av ein eventuell vektarstreik.  (Foto: Scanpix (arkiv/illustrasjon))
KAOS: Tommeminibankar og kaos på flyplassane kan verta konsekvensane av ein eventuell vektarstreik. (Foto: Scanpix (arkiv/illustrasjon))

Varslar enorme køar på flyplassane frå fredag

Skal du ut og reise i helga, må du belaga deg på lang kø i tryggleikskontrollane. 2200 vektarar kan bli tatt ut i streik. Minibankane kan òg gå tomme.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag starta meklinga mellom LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund med sine 4500 medlemmer og NHO-service om vekteroverenskomsten. Parat har og byrja på si mekling. Vert ikkje partane einige innan midnatt torsdag kveld, vert det streik.

Det betyr at frå fredag morgon klokka seks vert over 2200 vektarar frå to forbund tatt ut i streik.

Det vil råka alle dei største flyplassane i Noreg, verditransport, minibankar, bomstasjonar, alarmsentralar, bygg og anleggsvakthald, transporttenester til og frå Nordsjøen, kommunikasjons- og handelsvakthald samt vakthald ved ei rekkje offentlege institusjonar og private bedrifter over heile landet.

Gardermoen: – Vil få store konsekvensar

– Dette vil få betydelege konsekvensar for oss, innrømmer Jo Kobro, infosjef ved Oslo lufthamn Gardermoen til tv2.no.

Heile 388 av rundt 750 tilsette vektarar hjå dei vert tatt ut i streik.

VIL HA MER I LØNN: Nesten 3500 vektere er ute i streik. (Foto: Scanpix)
VIL HA MER I LØNN: Nesten 3500 vektere er ute i streik. (Foto: Scanpix)

– Me vil få ein kraftig reduksjon i vår kapasitet. Å talfesta det er umogleg, men me sit saman no og prøver å vera kreative for å finna ut kva tiltak me kan møta situasjonen med, seier Kobro.

– Det vert ein vanskeleg situasjon, men me gjer det me kan for å få crew og passasjerar igjennom, legg han til.

LES OGSÅ: Streikerammet fange pågrepet for knivstikking

Han peikar på at vert det streik vil det få ein del større konsekvensar enn streiken i 2010.

– Då var det 75 vektarar som var tatt ut, no er det varsla 388 vektarar, peikar han på.

KAN VERTA RÅKA: Transporttenestene til og frå Nordsjøen kan og verta råka av ein eventuell streik.  (Foto: Scanpix)
KAN VERTA RÅKA: Transporttenestene til og frå Nordsjøen kan og verta råka av ein eventuell streik. (Foto: Scanpix)

Han vil ikkje ut med kva tiltak dei har tenkt å møta situasjonen med, men han oppmodar folk om å halda seg oppdatert i media og på heimesidene til flyplassen og dei ulike flyselskapa.

– Vil det verta kansellerte flygingar?

– Det er det ikkje me som avgjer, men flyselskapa, seier han.

LES OGSÅ: Aasrud: Lønnsgapet vokser ikke

I Trondheim vert konsekvensane førebels mindre.

– Folk må pårekna ein del lengre køar, men me reknar med å avvikla trafikken hjå oss, seier lufthamnsjef på Trondheim lufthamn Værnes, Lasse Bardal.

40 av 180 tilsette vektarar vert tatt ut på fredag om det vert streik.

Skal fly 3600 cruisepassasjerar

Han seier at det er laurdagen som vert den store utfordringa.

– Då er det ein del utanlandstrafikk. I tillegg kjem det tre jumbojetar frå Spania med 1800 passasjerar som skal på cruise. Dei skal og ha med seg 1800 passasjerar som har vore på cruise, seier han.

LES OGSÅ: – Streikebryteri på Politihøgskolen

Bardal oppmodar difor passasjerane å møta opp ein del tidlegare enn normalt.

– Det er vanskeleg å anslå kor mykje tidlegare, då trafikken varierar i løpet av dagen, seier han.

STREIK: Fleire tusen nordmenn er alt i streik, og fleire kan det verta om ikkje partane i dei pågåande meklingane vert einige.  (Foto: Scanpix)
STREIK: Fleire tusen nordmenn er alt i streik, og fleire kan det verta om ikkje partane i dei pågåande meklingane vert einige. (Foto: Scanpix)

Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes og Rygge er mellom flyplassane som vert råka.

I tillegg til dei 2200 vektarane som er varsla at skal ut i streik frå fredag av, er det varsla opptrapping alt frå måndag av. Då vert 1200 nye vektarar tatt ut i streik.

Hjå Norwegian er dei i full sving med å legga planar for korleis dei skal møta ein eventuell streik.

– Vårt fokus er på å gjennomføra flygingar og me er i gang med å laga planar for å handtera situasjonen, seier informasjonssjef Åsa Larson.

Ho seier at det framleis er for tidleg å seia noko om flygingar kan verta kansellerte.

Fryktar tomme minibankar

– Det viktigaste er at passasjerane vert tatt vare på på best mogleg måte, seier ho.

Men det er ikkje berre flytrafikken som vert råka av ein potensiell vektarstreik.

GÅR UT OVER VÊRET: Den pågåande streiken fører til at det ikkje er vêr på Vestlandet, i alle fall om ein ser på NRK.  (Foto: Skjermdump NRK)
GÅR UT OVER VÊRET: Den pågåande streiken fører til at det ikkje er vêr på Vestlandet, i alle fall om ein ser på NRK. (Foto: Skjermdump NRK)

Minibankane kan og gå tomme.

– Erfaringane våre frå streiken i 2010 var at minibankane gjekk fort tomme, seier Aud-Helen Rasmussen, informasjonssjef i DNB.

– Men no er det jo slik at nordmenn er nummer to i verda på kortbruk. Det gjekk veldig smertefritt i 2010 og me har ikkje grunn til å tru at det vert annleis no, seier ho.

LES OGSÅ: Opptrapping av losførerstreik kan gi bensinmangel

Difor reknar ho med ein auke i kortbruken, og på småbeløp.

– Men me er jo drivne kortbrukarar, så eg trur det skal gå bra, seier ho.

Skal du absolutt ha kontantar eller utanlandsk valuta, anbefalar ho nordmenn å ta ut pengar på førehand.

Vert det streik vil det og gå utover butikkane.

– Dei vil ikkje få telt opp nattsafeoppgjera sine. Men me held nattsafane opne, slik at forretningane kan ha sikker oppbevaring av pengane, sluttar ho.