ny2-afgh-støre - Korrupsjon svekker norsk bistand i Afghanistan

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) erkjenner at bistanden til Afghanistan ikke fungerer godt nok. Massiv korrupsjon og svak kontroll er hovedårsaken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Gjennomføringen av norsk bistand er en utfordring, sa Støre da han redegjorde for utviklingen og situasjonen i Afghanistan i Stortinget tirsdag ettermiddag. Han viste blant annet til at landet er nummer 180 av 183 på Transparencys liste over korrupte stater.

NORAD har gransket norsk bistand til Afghanistan gjennom de siste ti årene. Evalueringsrapporten er ennå ikke offentliggjort, men utenriksministeren røpet deler av innholdet. At det er vanskelig å spore resultater av bistanden, er blant forholdene rapporten kritiserer.

– Dette betyr ikke nødvendigvis at resultatene ikke finnes, men at det er store mangler ved de verktøy som måler resultater og at evalueringsmekanismer ikke har vært på plass, sa Støre.

På tross av innvendingene fra NORAD og regjeringens egne erfaringer med korrupsjon, skal Norge opprettholde et høyt bistandsnivå i Afghanistan – også etter at den NATO-ledede ISAF-styrken trekker seg ut i 2014.

Hvert år siden 2008 har Norge satt av 750 millioner kroner til sivil innsats. Dette måltallet ønsker Støre å videreføre fra 2013 til 2017.

– De mangler som påpekes i evalueringen tas på alvor. Vi vil prioritere arbeidet for bedre kontrollmekanismer og bedre verktøy for å måle resultater, sa Støre.

Ifølge utenriksministeren er kravene til afghanske myndigheter skjerpet. Et samarbeid med FN og Verdensbanken er innledet, med sikte på å bedre kontrollsystemene.

– Dette betyr ikke at risikoen knyttet til korrupsjon blir helt borte, men vi reduserer den, sier han.

– Innretning og størrelse på det sivile bidraget må vi komme tilbake til når evalueringen foreligger. Vi må ha full åpenhet om pengebruken og foreta kritiske gjennomganger, sier Søreide til NTB.

Norge har satt klare betingelser til pengestøtten som utbetales til Afghanistan. Myndighetene i landet må gjennomføre konkrete tiltak for å bedre styresett og rettsvesen samt sørge for økonomisk og sosial utvikling, narkotikabekjempelse, forsoning og oppfølging av menneskerettigheter.

– Vi vil holde tilbake norske bistand dersom utviklingen går i negativ retning, sier Støre til NTB.

– Norge har all rett til å spørre om hva pengene går til i Afghanistan. Vi trenger også mer gjennomsiktighet rundt dette, sa Karzai.

Støre avsluttet sin redegjørelse med å hylle de norske falne og slå fast at han er optimist med tanke på den langsiktige utviklingen i Afghanistan.

Utenriksministeren hadde da brukt mye av taletiden på å trekke fram positive utviklingstrekk som at flere barn får utdanning, at landet nå har 118 kvinnelige dommere, at parlamentet består av en firedel kvinner og at det er økonomisk vekst.

– Det er viktig å slå fast at mye er blitt bedre enn det var i Afghanistan, sa Støre. (©NTB)