Sogn og Fjordane fikk en forsmak på flommen under det kraftige regnværet 14. mai. (Foto: Ronald Toppe)
Sogn og Fjordane fikk en forsmak på flommen under det kraftige regnværet 14. mai. (Foto: Ronald Toppe)

Nå kommer flommen

Sommervarmen får fart på snøsmeltingen. NVE varsler tiårsflom i deler av Sør-Norge.

Det var uvanlig kaldt både i april og mai. Nedbøren som falt i fjellet kom som snø også de to første ukene av mai.

Det ligger over fire meter snø flere steder, som nå er begynt å smelte.

Les: Iskald start på mai

Plutselig varmt

Det er også uvanlig mye snø i Nord-Norge, men for kaldt til
  at det er fare for flom nå. (Foto: senorge.no)
Det er også uvanlig mye snø i Nord-Norge, men for kaldt til at det er fare for flom nå. (Foto: senorge.no)
Som kartet til høyre viser er det mest snø i Ryfylkeheiene, på Hardangervidda, i Jotunheimen og i Trollheimen. Også i Rondane og Femundsmarka er det over meteren.

Normalt smelter snøen langsomt i takt med at temperaturen øker utover våren. I år kom varmen som et skudd denne uken, og har satt i gang kraftig snøsmelting.

Varsler flom

NVE har sendt ut varsel om flom i store deler av Sør-Norge i perioden 24-28. mai.

I hele Sør-Norgel ventes det så stor vannføring at det normalt går fem år mellom hver gang den når dette nivået.

På Sør- og Østlandet blir det bare flom i de øverste delene av vassdragene.

Vannføringen øker raskt, og det øker risikoen for jordskred.
  (Foto: Ronald Toppe)
Vannføringen øker raskt, og det øker risikoen for jordskred. (Foto: Ronald Toppe)
Den kraftige snøsmeltingen metter jorden med vann, og faren for jordskred øker i bratte skråninger og langs elver og bekker.

Her kan du lese hele varselet

NVE varsler flom når vannstanden stiger så høyt at det vanligvis går fem år mellom hver gang den når dette nivået.

Les: Derfor blir det flom

Nord-Norge

I Troms er det også mer snø enn normalt, og NVE advarte tidligere i mai om at vårflommen også her kan bli større enn normalt.

Foreløpig er det for kjølig i nord til at snøsmeltingen kommer skikkelig i gang.

Les også: Det er sol i hele Norge