ny3-abort-stoltenberg-F - Skal granske norsk abortpraksis

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) slår fast at levedyktige fostre ikke skal aborteres. Han varsler nå en gjennomgang av regelverk og praksis ved norske sykehus.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er avdekket en praksis som etter alt å dømme ikke har vært i tråd med regelverket, sa Stoltenberg i Stortingets spørretime onsdag.

Han understreket at abort på levedyktige fostre ikke skal forekomme med mindre mors liv står i fare og varslet en egen gjennomgang av norsk abortpraksis.

Bakgrunnen for Stoltenbergs avklaringer var et spørsmål fra KrFs Dagrun Eriksen. Hun viste til et brev fra jordmødre som forteller om aborter i uke 20-23, på friske fostre som har hatt hjerteslag i inntil 90 minutter etter senaborten.

– Utspillet fra Stoltenberg er veldig positivt. Det er virkelig et behov for å gjennomgå forskrift og regelverk og ikke bare se på praksisen. Den medisinske utviklingen har skapt problemstillinger som ikke var aktuelle da abortloven ble vedtatt, sier Eriksen til NTB.

– Det er avgjørende for meg at abortregelverket følges, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

– Kvinnene må gis en god og trygg behandling av sin abortsak, men det må også tas hensyn til fosterets stadig sterkere rettsvern utover i svangerskapet. Loven skal praktiseres slik at levedyktige fostre ikke blir abortert, sier hun.

Abortloven gir adgang til selvbestemt abort i inntil 12. svangerskapsuke. Etter utgangen av 18. uke kan et svangerskap ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis. Unntaket er de tilfeller hvor morens liv står i fare.

– Når disse barna kommer, opplever vi at de er ganske store. De ser veldig fine ut, selv om man ikke kan se utenpå om de er friske eller ikke. Vi opplevde at det var veldig kort avstand i dager og uker mellom disse og de barna som faktisk kan overleve, sa Bente Rønnes, jordmor og seksjonsleder ved fødeavdelingen på Rikshospitalet til NTB.

Medisinske fremskritt har utviklet seg raskt siden abortloven ble laget i 1975. Den gang var det utenkelig at fostre kunne overleve såpass tidlig i svangerskapet. I dag ser man en overlevelsesprosent på 40-60 prosent på barn som er født i uke 23.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener nå det kan være grunn til å presisere det norske abortregelverket samt vurdere forbedringer i saksbehandlingen i abortnemndene og den sentrale abortklagenemnda.

– Vi har tenkt at hvis det var en uke hvor bare noen ganske få kunne overleve, så ville man kunne avbryte svangerskapet hvis det var veldig, veldig sterke grunner for det. Dette er veldig alvorlige saker som vi har tvilt oss fram etter lange diskusjoner, sa lederen for den sentrale abortnemnda, professor Britt Ingjerd Nesheim, til NTB tidligere denne måneden.

Hun understreket at nemnda selvsagt retter seg etter den avgrensning som nå er gjort.