OVERVEKT: Det er en høyere andel overvektige barn i kommuner på landet sammenlignet med barn i sentrale kommuner, viser Folkehelseinstituttets undersøkelse
OVERVEKT: Det er en høyere andel overvektige barn i kommuner på landet sammenlignet med barn i sentrale kommuner, viser Folkehelseinstituttets undersøkelse "Barns vekt i Norge". (Foto: Illustrasjonsbilde/Colourbox/)

Bosted avgjør om barnet ditt er overvektig

Oppsiktsvekkende funn i ny norsk undersøkelse.

Bli medlem i TV 2 Sporty – vinn proff pulsklokke

Barn i sentrale strøk har 34 prosent større sjanse for å unngå overvekt sammenlignet med barn fra usentrale kommuner.

Det viser Folkeheleseinstituttets nye undersøkelse «Overvekt hos barn – hvilken betydning har bosted?» som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Større livvidde på landet
Forfatterne i studien har sett på 3473 norske tredjeklassingers vekt, høyde og livvidde. 18,5 prosent av norske niåringen er overvektige eller lider av fedme.

– Vårt hovedfunn var at andelen barn med overvekt er lavere i kommuner med høy grad av sentralitet. Vi ser de samme tendensene i sammenheng mellom livvidde og bosetningstetthet, sier forfatterne.

LES OGSÅ: Barnehagebarn spiser mindre kake og mer frukt

Tidligere undersøkelser har vist at det er høyere forekomst av overvekt blant 15-16-åringer fra de nordligste fylkene, samt Oppland og Hedmark, sammenlignet med ungdommer fra Oslo.

Men dette er første gang at sammenhengen mellom overvekt hos barn og urbanitet er undersøkt her til lands. Studier fra andre land har kommet frem til de samme resultatene.

Sammenheng med inntekt
Utdanning og inntektsnivå hos foreldrene er noe av forklaringen på forskjellene. Forfatterne mener at oppmerksomheten bør rettes mot faktorene i nærmiljøet som kan bidra til overvekt hos bygdebarna.

LES OGSÅ: Disse matvarene er fulle av sukker

– Daglig aktivitet, som å sykle eller gå til skolen, og fritidsaktiviteter har betydning for barns totale aktivitetsnivå. Det at barn i rurale områder har begrensete muligheter til dette på grunn av stor avstand eller utrygt trafikkmiljø, kan ha negativ innvirkning på aktivitetsnivået, sier forfatterne.

På jakt etter treningsutstyr? Sjekk tilbudene i Sportybutikken!