ny1-isr-gass-norge - Advarer mot norsk offshoresatsing i Israel

Utenriksdepartementet advarer norske selskaper mot å engasjere seg i olje- og gassutvinning utenfor kysten av Israel.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere norske selskaper satser nå i Israel, som i 2010 gjorde det som kan vise seg å være ett av verdens største gassfunn.

Blant dem som er på plass, er AGR, der tidligere olje- og energiminister og eks-Hydro-sjef Eivind Reiten er styreleder. AGR har sikret seg flere større lete- og operatørkontrakter, og andre norske selskaper skal også være på vei inn i Israel.

– Det er ikke uproblematisk, sier Norges ambassadør i Tel Aviv, Svein Sevje, til NTB. Reiten er av en annen oppfatning.

– De lisensene vi er aktive i, ligger ikke i omstridt område, sier han til avisen Dagen.

– Vi lytter til råd fra UD og ønsker ikke å opptre på en måte som er i strid med norske myndigheters anbefalinger, legger Reiten til.

Libanon anerkjenner ikke grensen israelerne har trukket opp og hevder at de har tilranet seg et 860 kvadratkilometer stort havområde.

– Dette er et skammelig brudd på internasjonal lov og et angrep på Libanons suverenitet, slo landets utenriksminister Adnan Mansor fast i et brev til FNs generalsekretær Ban Ki-moon i september i fjor.

Økonomisk aktivitet fra Israels side i dette området vil være en trussel for internasjonal fred og sikkerhet, advarer Mansour.

UD går nå også ut med en advarsel til de norske selskapene som engasjerer seg i området.

– Norske myndigheter er varsomme med tanke på engasjement i uavklarte og omstridte havområder. I kontakt med norske bedrifter oppfordrer vi dem til å opptre varsomt i slike områder, sier kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen til NTB.

– Denne policyen gjelder alle omstridte havområder og er ikke spesifikk for Midtøsten eller Israel, legger han til.

– Norske myndigheters generelle anbefaling er å utvise stor forsiktighet med hensyn til ressursrelaterte aktiviteter i havområder med uavklart jurisdiksjon, heter det.

UD distanserer seg samtidig fra selskaper som ikke lytter til rådet.

– Norske myndigheter kan ikke i noe tilfelle oppfattes dit hen at de gir samtykke eller støtte til aktivitet i områder som nevnt, heter det i veiledningen.

– Det er det enkelte selskaps hele og fulle ansvar å undersøke om det eksisterer uavklarte grenselinjer i farvannet hvor en vurderer å drive eller medvirke til ressursrelaterte aktiviteter, slås det fast.

Det er uholdbart å bare forholde seg til den ene av partene i slike områder, understrekes det videre.

Selskaper som får problemer, vil i liten grad få bistand fra norske myndigheter.

– Den risikoen som tas ved å operere i omstridte områder, er naturlig nok fartøyenes og selskapenes eget ansvar. Norske myndigheters støtte vil da kun bli begrenset til konsulær bistand, advarer UD. (©NTB)