ny3-rev-tall - Johnsen: Den gode utviklingen i norsk økonomi fortsetter

Regjeringen kutter bruken av oljepenger med 6 milliarder kroner i forhold til vedtatt statsbudsjett. Det er 16 milliarder mindre enn handlingsregelen tilsier.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Til tross for økte inntekter og lavere offentlige utgifter, strammer regjeringen i revidert nasjonalbudsjett inn bruken av oljepenger. Av hensyn til kronekursen og konkurranseutsatt industri, vil de rødgrønne styrke budsjettbalansen i stedet for å bruke mer oljepenger.

– Norsk økonomi har klart seg godt etter tilbakeslaget under finanskrisen. Med regjeringens forslag til revidert budsjett legger vi til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi kan fortsette, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

– Når vi nå holder igjen, demper vi også presset på kronekursen og konkurranseutsatte næringer, sier Johnsen.

Skatteinntektene er justert noe opp i revidert, mens utgiftene til folketrygden er justert noe ned.

Regjeringen foreslår likevel utgiftsøkninger på noen utvalgte områder. Det er særlig der hvor uforutsette hendelser og behov tilsier det at regjeringen setter av mer penger.

Forslaget til revidert budsjett for 2012 vil framstå som noe mer ekspansivt enn det opprinnelig vedtatte budsjettet, mener regjeringen. Som anslår at budsjettet vil gi en positiv etterspørselsimpuls i år på trekvart prosentenhet.

Statsbudsjettets utgifter anslås å vokse med 3,1 prosent reelt eller med 26,5 milliarder kroner i år. Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet, dagpenger til arbeidsledige og renteutgifter er holdt utenom. Regjeringen anslår den nominelle veksten til 6,2 prosent. (©NTB)