ny2-nasjonal-risiko-rapport-F - – Det kan hende vi tror vi er bedre enn vi er

Norge er rikt, velorganisert og ganske godt forberedt på alvorlige hendelser. Men fordi det skjer få virkelig alvorlige hendelser i Norge, er vi kanskje ikke så godt forberedt som vi tror.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier direktør Jon A. Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (DSB).

Mandag overrakte han DSBs rapport Nasjonalt sikkerhetsbilde 2012 til justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– Risikosituasjonen er det vanskelig å ha oversikt over, for vi vet jo ikke når det skjer, og vi har ikke eksakt kunnskap om hva som skjer, sier Lea til NTB.

– Vi lever jo i et rikt, godt organisert og robust land, sier Lea om hvor godt forberedt vi er.

– Det er ingen grunn til å si at vi ikke er gode når det gjelder sikkerhet og beredskap. Men så har vi ikke så mange store hendelser, heldigvis. Og da kan det hende vi tror vi er bedre enn det vi kanskje er.

– Bortfall av elektrisk kraft på ett område kan få konsekvenser for en rekke andre samfunnsområder, skriver Lea i forordet til årets rapport.

– Konklusjonen er at beredskapen i mange kommuner ikke er god nok til å kunne håndtere en slik krevende situasjon, og at dette i noen tilfeller vil kunne få alvorlige konsekvenser, tilføyer Lea.

Han påpeker at 99,99 prosent av strømleveransene skjer helt normalt. Men det er de få situasjonene der noe går galt man må være forberedt på.

Naturkatastrofer omhandles ekstremvær, flom, fjellskred, influensapandemi, skogbrann, solstorm og vulkanutbrudd.

Solstormer skjer i gjennomsnitt hvert ellevte år og kan ramme strømforsyningene, satellittsystemer og elektronisk virksomhet.

Ulykker omfatter blant annet hendelser med farlige stoffer, skipsulykker, atomulykker og ulykker knyttet til olje- og gassvirksomheten.

Tilsiktede handlinger omfatter terrorangrep, sikkerhetspolitiske kriser, altså en situasjon der landet er i krig etter å ha blitt angrepet, og cyberangrep.

Et viktig mål med rapporten er å få fram hvordan en katastrofe på ett område kan få konsekvenser for mange andre.

– En pandemi får konsekvenser for alle myndigheter, ikke bare helsemyndighetene, sa han for å eksemplifisere.

Rapporten kalles fra i år Nasjonalt risikobilde og er en videreføring av rapporter direktoratet har utarbeidet siden 2006. (©NTB)