KREVER LØNNSVEKST: Ifølge LO, YS og Unio var lønnsforskjellen på 114.000 kroner i 2008. Dette gapet krever organisasjonene at skal bli mindre gjennom et generelt tillegg med en innretning basert på en kombinasjon av krone  og prosenttillegg. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
KREVER LØNNSVEKST: Ifølge LO, YS og Unio var lønnsforskjellen på 114.000 kroner i 2008. Dette gapet krever organisasjonene at skal bli mindre gjennom et generelt tillegg med en innretning basert på en kombinasjon av krone og prosenttillegg. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

Norges økonomi helt i utakt med Europa

Revidert nasjonalbudsjett vil etter alt å dømme vise at regjeringen viderefører tendensen fra de siste årene med å bruke mindre oljepenger enn det handlingsregelen åpner for.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den økonomiske situasjonen for Norge er fortsatt solid og helt i utakt med det som skjer ellers i Europa. Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) vil ventelig understreke nødvendigheten av nøktern pengebruk og et nøytralt budsjett.

Revidert budsjett er som navnet tilsier, en justering av hovedbudsjettet fra høsten før. Det blir sjelden flyttet på store summer. Under den sittende flertallsregjeringen har budsjettene som finansministeren årlig legger fram for Stortinget, i all hovedsak gått uendret gjennom finanskomiteen. Vei og jernbane har rutinemessig fått noen titalls millioner ekstra.

Kuttet i fjor

Det reviderte budsjettet ble klart før forrige helg, og skal presenteres av finansministeren tirsdag 15. mai. Det blir vedtatt som noe av det siste Stortinget gjør før ferien. Hovedbudsjettet for 2012 er på litt over en billion kroner, nærmere bestemt 1.006 milliarder.

I fjor ved disse tider kuttet regjeringen i bruken av oljepenger med vel 15 milliarder kroner.

Johnsen viste da til høye sysselsettingstall, gode tider for norske bedrifter og solid økonomisk vekst som begrunnelse for det reviderte budsjettet. Vekst i næringslivet ga flere skatte- og avgiftsmilliarder i statskassen.

Disse momentene har ikke svekket seg i det året som er gått, noe som tilsier at regjeringen vil ligge godt under 4-prosentregelen. Johnsen sa da også 13. mai 2011 at regjeringen «i flere år framover» vil kunne ligge under handlingsregelen, fortutsatt at det ikke blir flere negative overraskelser internasjonalt.

LES OGSÅ: En av fire vil dele oljefondet med Europa

Ikke krakk - ennå

Elendigheten har riktignok tiltatt i de mest utsatte eurolandene, kombinert med politiske kriser på løpende bånd, men noe nytt krakk à la 2008 har ikke inntruffet. Dette kan bety at det overordnede resonnementet til finansministeren fortsatt gjelder.

Dette ble betegnet som en forsmak på hva som blir nødvendig av midler til gjenoppbygging og nybygging de nærmeste årene. Men dette vil neppe berøre revidert-budsjettet for i år i vesentlig grad.

Stortingets 22. juli-komité presenterte i mars en liste på 14 hull i terrorberedskapen og mente at flere kunne tettes før sommeren. Stikkord er helikopterberedskap, riksalarm, kommunikasjon mellom politidistriktene, intensivert trening for politiet. Noe av dette kan nedfelle seg som tilleggsposter i revidert budsjett.

Helse og arbeidsliv er ellers områder som gjerne får påplussinger. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har vært under sterkt press for å øke kapasiteten på brystrekonstruksjon etter kreftbehandling. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) ba så sent som i april om penger til bedrifter som ansetter unge som faller utenfor arbeidsmarkedet. (©NTB)