Hoksrud (Foto: Privat/ Stortinget.no)
Hoksrud (Foto: Privat/ Stortinget.no)

Frp mener Statens vegvesen er arrogante og provoserende

Ber ministeren rydde opp etter TV 2- reportasje.

– Jeg blir både sint og trist når jeg ser hvordan byråkratiet behandler mennesker, sier Bård Hoksrud.

Han reagerer slik etter å ha sett TV 2 hjelper degs reportasje om familien Hofstads kamp mot Statens vegvesen for å få erstatning.

Familien som mistet huset sitt i en brann for fire år siden, får ikke lov til å bygge opp igjen huset og blir nektet erstatning av Statens vegvesen for eiendommen som de ble nødt til å flytte fra.

Se også: Huset brant ned: Får ikke bygge det opp igjen

Ber samferdselsministeren rydde opp

Bård Hoksrud, nestleder i Transport- og kommunikasjonskomitéen reagerer sterkt på at ingen i Statens vegvesen ønsket å møte familien.

– At representanter fra Statens vegvesen ikke vil møte Hofstad er utrolig provoserende og er et tydelig eksempel på statlig arroganse, sier Hoksrud til TV 2 hjelper deg.

Hoksrud vil nå hjelpe familien ved å be samferdselsministeren om å rydde opp i denne saken.

– Jeg vil nok en gang be samferdselsministeren om å få ryddet opp. Hun bør legge prestisje og prinsipper til side, og heller bruke makten hun har til å hjelpe familien med å finne en god løsning, sier Hoksrud.

Se saken i videovinduet. Artikkelen fortsetter under.

613354

Må se på lovverket

Hoksrud mener at Statens vegvesen og statsråden dekker seg bak lovverket, og han vil at FrP skal fremme forslag, som sørger for at personer som på grunn av endringer i lovverket og uforutsette hendelser, mister eiendommen sin, skal få erstatning for tapet sitt fra staten.

– For å fortsette å holde på sånn staten gjør nå, betyr bare at byråkratiet og advokatregningene for staten vil komme til å bli langt høyere enn det en erstatning vil koste. Familien Hofstad risikerer å sitte igjen med store økonomiske tap på grunn av Statens vegvesens arrogante holdning, sier Hoksrud.

Han reagerer på at noen i det hele tatt kan havne i en slik situasjon i Norge slik som familien Hofstad har gjort. Nå mener han at de må se på lovverket.

– Når en huseier ikke får lov til å bygge opp igjen huset på grunn av at lovverket er endret etter at huset ble bygget, må staten sørge for at man får kompensert det tapet man får på bakgrunn av båndleggingen det nye lovverket gir, sier Hoksrud.

Se også: Denne familien har bodd på kontoret nesten ett år mens de har ventet på hjelp fra If

Praksisen må endres

Han er klar på at praksisen til Statens vegvesen må endres.

– Hvis praksisen som Statens vegvesen har lagt seg på her blir stående, så minner dette om statlig konfiskering av eiendom, og slike tilstander skal vi ikke ha i Norge.

Nestlederen mener at det er veldig trist og en veldig arrogant holdning at hverken Statens vegvesen eller samferdselsministeren ønsket å møte familien.

– Jeg er som folkevalgt opptatt av at vi skal støtte folk som trenger hjelp til å løse problemer. Det trodde jeg også at samferdselsministeren var, men ved ikke å møte Hofstad eller TV2 hjelper deg, så viser de til fulle at ikke de bryr seg. Dermed må familien Hofstad kjempe alene og i denne saken er det virkelig Davids kamp mot Goliat, sier Hoksrud.

Les også: Utbygger er dømt til å betale Anne-Mette 110.000 kr for heksesot

– Et typisk byråkratisvar

I februar i år tok Hoksrud opp saken til familien Hofstad i et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren Magnhild Meltveit Kleppa. Her er et utdrag av svaret han fikk.

«Det må foreligge særlige forhold om erstatning skal kunne kreves, og vurderingen må skje konkret og bero på rådighetsinnskrenkningens betydning for den berørte eiendommen. Statens vegvesen må forholde seg til gjeldende rettstilstand vedrørende erstatningsplikt for avslag på dispensasjon til gjenoppbygging av hus innenfor byggegrensene», skrev Kleppa.

Les hele svaret fra Samferdselsministeren

Hoksrud var ikke fornøyd med svaret.

– Svaret fra ministeren var et typisk byråkratisvar, og minnet mest om et forsvarsskriv fremfor å forsøke å finne en løsning for familien Hofstad, sier han.

Les også: Gry og Torgeir må bryte loven hvis de vil feriere med barna i bobilen

Burde vært en smal sak å løse

Hoksrud mener at dette ikke vil gjelde veldig mange mennesker i løpet av et år og at det burde være en smal sak å løse for staten.

– I tillegg har vi fremmet forslag i Stortinget om at staten ved båndlegging av eiendommer skal løse disse ut kort tid etter at eiendommen er bestemt båndlagt, slik at de som blir berørt får vite hva slags kompensasjon man får, og tid til å finne seg ny bolig og eiendom, sier Hoksrud.

Familien Hofstad er glad for at saken nå tas videre. De har ønsket at politikerne skulle komme på banen og se på regelverket.

– Jeg synes det er kjempebra at politikere tar tak i denne saken og at Bård Hoksrud engasjerer seg som han gjør i denne saken, sier Gunnar Hofstad.

Les også: Statens vegvesen til Twitter-«kamp» mot TV 2 hjelper deg

Provosert av Twitter-kommentar

Hoksrud reagerer også på at Statens vegvesen kommenterte reportasjen på sin offisielle Twitter-side.

– Ser at Statens Vegvesen har twitret etter innslaget sist torsdag. Det er jo svært spesielt at man først ikke vil stille til intervju, og da er det spesielt at man rett etter at innslaget er sendt twitrer om saken. Jeg syns det er leit overfor familien og dette burde statens vegvesen holde seg for gode for. Slik burde ikke en offentlig etat behandle folk på, sier Hoksrud.

Saken fortsetter under bildet.

Statens vegvesen
Statens vegvesen

Familien Hofstad er også svært opprørt over at Statens vegvesen har twitret om saken.

– Vi føler at vi blir fremstilt som løgnere og det at de går på sosiale medier for å kommentere saken, det er helt usmakelig det vegvesenet gjør her, sier Gunnar

Statens vegvesen ønsket i ettertid å kommentere sine uttalelser på Twitter på følgende måte:

– Ut fra de informasjoner vi har gitt «TV 2 hjelper deg» om saken mener vi at innslaget sist torsdag ikke ga en fullstendig og korrekt framstilling av saken. Vi kommenterer gjerne detaljene i framstillingen når saken er avsluttet, skrev pressesjef i Statens vegvesen Kjell Bjørn Vinje.

Se også: Kent er en av Norges mest uheldige huskjøpere

Nekter fortsatt å kommentere

Da TV 2 hjelper deg kontakter Samferdselsdepartementet for å få deres kommentar, blir vi henvist videre til Statens vegvesen ved Vegdirektoratet som nå skal behandle anken til familien Hofstad.

Da vi kontakter pressesjefene i Veidirektoratet får vi svar fra Statens vegvesen som nok en gang velger ikke å uttale seg.

– Hofstad har nå, ved sin advokatfullmektig, tatt imot vårt tilbud om administrativ overprøving av saken. Saken blir sendt til Vegdirektoratet for videre behandling. I tråd med god forvaltningsskikk, for ikke å påvirke de videre beslutningsprosesser, ber vi om forståelse for at vi ikke kan kommentere saken ut over dette, skriver seksjonsleder Kari Ødegård i Juridisk- og anskaffelsesseksjonen i Statens vegvesen i en e-post.

Se også: Saksøker Statens vegvesen etter mannens død

Setter stor pris på støtten

Etter at vi har vist reportasjen og belyst saken til familien Hofstad i flere artikler, er det mange som har engasjert seg og har støttet familien med sine kommentarer på nettet. Familien Hofstad setter veldig stor pris på dette.

– Vi setter veldig stor pris på alle reaksjonene som har kommet i etterkant. De er en stor støtte for oss, sier Gunnar.

Trenger du vår hjelp? Send en mail til hjelperdeg@tv2.no

Følg oss på Facebook og Twitter