ny1-tyskl-øk-mer-vekst-F - Nye toner fra Tyskland i kriserammet Europa

Tyskland er i ferd med å snu sin økonomiske linje og åpner for vekststimulerende tiltak, mener analytikere. Økt tysk kjøpekraft skal hjelpe gjeldstyngede euroland ut av krisen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Finansminister Wolfgang Schäuble sier en viss lønns- og prisvekst kan tas med på kjøpet på kort sikt. Denne holdningen møter skarp kritikk fra den tyske sentralbanken Bundesbank, som vil holde inflasjonen nede på 2 prosent eller mindre.

Krav om harde innstrammingstiltak, både hjemme og ute, har til nå vært Tysklands svar på hvordan gjeldskrisen i eurosonen skal håndteres. Kutt i lønninger og velferd både ute og hjemme har vært mantraet fra myndighetene i Berlin.

Men mange har ment at det er en feilslått strategi. Det er vel så viktig å få stimulert til mer forbruk, som igjen vil føre til mer vekst, har kritikerne påpekt.

– Tyskland er Europas lokomotiv for økonomisk vekst, sier Christian Schulz, analytiker hos Berenburg Bank.

Tyskland har også fått kritikk for å favorisere egen eksport framfor å øke kjøpekraften, noe som kunne komme andre euroland til gode.

I forrige måned, riktignok etter lange og vanskelige forhandlinger, sikret ansatte i offentlig sektor seg en lønnsøkning på 6,3 prosent over to år.

Tidligere denne uken sa Schäuble at dersom det var noen som fortjente lønnsøkning, så var det tyske arbeidstakere. De har i årevis vist måtehold og godtatt lav lønnsvekst og arbeidsmarkedsreformer for å holde inflasjonen nede.

– Det er naturlig at lønningene i Tyskland øker raskere enn i andre EU-land. Vi har jo flere år med reformer bak oss, sa Schäuble til det tyske ukemagasinet Focus.

– Ved å øke lønnsnivået kan Tyskland bidra til å redusere den økonomiske ubalansen i Europa, sa han.

– Kriserammede euroland kan delvis erstatte fallende etterspørsel etter egenproduserte varer på hjemmemarkedet med økt etterspørsel fra utlandet, og da først og fremst Tyskland, forklarer Schulz.

– Økt eksport fra land som for eksempel Spania, bidrar til å gjøre de harde innstrammingstiltakene der litt lettere å bære, sier analytikeren.

Men selv fra den mektige tyske sentralbanken lyder det nå nye toner. Ifølge en rapport fra banken er det beste veien ut av krisen å øke etterspørselen etter forbruksvarer i Europas største økonomi. Da får man bare tolerere en moderat inflasjonsøkning.

Ifølge finansminister Schäuble er en inflasjonsrate opp mot 3 prosent «akseptabel», til tross for Den europeiske sentralbanken ECBs strenge krav om at inflasjonen i euroland ikke skal overstige 2 prosent.

Han fnyser indignert av påstander i britisk presse om at tyskerne nå gjør økonomisk kuvending.

– Bundesbanks rustning slår sprekker, het det denne uken i London-avisen Financial Times, som skrev at Bundesbank til nå har vært «den største hauken blant sentralbankene».

Hyperinflasjonen som skapte økonomisk nød i Tyskland på 1920-tallet, betraktes som en av hovedårsakene til at Adolf Hitler og hans nazister kom til makten på 1930-tallet. (©NTB)