ny3-jordbruk-oppgjør-fortsetter-F - Nytt uformelt møte om jordbruksoppgjøret lørdag

Staten og de to bondeorganisasjonene fortsetter med uformelle møter for å avklare om det er grunnlag for å starte forhandlinger om årets jordbruksoppgjør.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Over to døgn etter at staten la fram sitt tilbud på 900 millioner kroner, var det fredag kveld fortsatt usikkert om det blir forhandlinger eller om oppgjøret går direkte til Stortinget.

Avstanden mellom statens tilbud og kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er på hele 1,6 milliarder kroner.

Etter et uformelt ledermøte mellom partene fredag morgen ble det fredag kveld klart at partene fortsetter de uformelle samtalene på ledernivå lørdag morgen.

– Vi stilte noen oppklarende spørsmål under et uformelt ledermøte fredag. Vi forventer svar når vi møtes på nytt lørdag, og svarene vi får vil være helt avgjørende for om vi går i forhandlinger. Pr dato er vi i alle fall ikke klar til å forhandle, sier han til NTB fredag kveld.

Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde og Småbrukarlag sier at ikke noe er sikkert, men at hun forventer klare svar fra statens forhandlingsleder Leif Forsell på de spørsmålene som Bondelaget og Småbrukarlaget stilte fredag.

– I så fall får vi også en avklaring på om det blir forhandlinger eller ikke, sier hun.

Avstanden mellom partene er stor. Organisasjonenes krav er på 2,2 milliarder kroner, og bondeorganisasjonene oppfatter dessuten at statens reelle tilbud ligger på 625 millioner kroner.

Avstanden er dermed på 1,6 milliarder kroner.

At én eller begge organisasjonene velger å ikke innlede forhandlinger, er ett mulig utfall. At de bestemmer seg for å forhandle på tross av klar misnøye med statens opprinnelige tilbud, er et annet.

Fristen i årets oppgjør er 16. mai. (©NTB)