politimester-forlik - Høyere lønn og gullpensjon til tidligere politimestre

14 tidligere politimestre har sikret seg en årslønn på 820.000 kroner og pensjon etter minimum lønnstrinn 84 i staten etter at de mistet jobben etter politireformen for tolv år siden.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter politireformen i 2000 mistet 27 av landets 54 politimestre jobben, men fikk en avtale der de skulle få beholde full lønn fram til fylte 70 år. I tillegg ble de lovet arbeidsoppgaver «av samme art og på et slikt nivå at de krever politimesterkompetanse». Slik gikk det ikke. De 14 polititoppene saksøkte staten etter at de sakket etter i lønnsutviklingen og mistet arbeidsoppgavene. Staten har nå valgt å inngå forlik, skriver Aftenposten.

Fungerende politidirektør Vidar Refvik er glad for at saken nå er forlikt:

– Alle forlik innebærer å måtte gi og ta, men Politidirektoratet er fornøyd med at denne saken nå er ute av verden, sier han.

Avtalen går i korthet ut på at fjorten av politimestrene plasseres i lønnstrinn 84 med virkning fra 1. juli 2010. Det skal etterbetales lønn fra denne dato, men ikke renter, og Politidirektoratet dekker inntil 300.000 kroner av polititoppenes saksutgifter. Da de ble fristilt, lå de fleste i lønnstrinn 70– 75. Den nye lønnen på 820.000 kroner betyr et lønnshopp på opp til 150.000 kroner for de politimestrene som lå lavest inntil i fjor vår. Pensjonen til de 14 skal i fremtiden beregnes ut ifra minimum lønnstrinn 84. (©NTB)