TKFN709 wenche fucking ande
TKFN709 wenche fucking ande

- Jeg er Wenche fu#king Andersen!

Dette trodde du aldri du skulle få høre «mat-Wenche» si.

Noen mennesker blir så sterkt forbundet med sine yrker at det er vanskelig å tenke seg dem i andre situasjoner og settinger enn de vi er vant til å se dem i. Sånn er det med Wenche Andersen. Spør du et tilfeldig utvalg nordmenn om de vet hvem Wenche Andersen er, tror vi mange vil svare riktig, men samtidig er det nok mange som ikke kobler sånn direkte. Spør du derimot om de vet hvem «mat-Wenche» er, vil ganske sikkert mange flere svare positivt. For We