ny1-overgangsstønad-færre-F - Færre enslige forsørgere får overgangsstønad

I første kvartal i år var det over 1.500 færre personer som mottok ytelse som enslig mor eller far fra folketrygden enn i samme periode i fjor. En regelendring fra årsskiftet er trolig årsaken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Per 31. mars var det registrert 31.132 personer som mottok overgangsstønad via Nav. Dette er 1.520 personer færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Helt siden 2009 har antall mottakere av overgangsstønad økt, men utviklingen snudde til nedgang ved årsskiftet.

Regelendringen gjenspeiler seg også i at det fra 31. mars 2011 og fram til 31. mars 2012 har vært en økning på drøyt 6 prosentpoeng for dem som mottar redusert overgangsstønad. Stønaden reduseres nemlig hvis mottakeren har en årlig inntekt som er større enn et halvt grunnbeløp i folketrygden.

Nord-Trøndelag og Troms har flest stønadsmottakere, mens Oslo har lavest andel.

– Dette er veldig bra. En nedgang på nesten 5 prosent det siste året viser at det fungerer. Det lønner seg å arbeide, og vi fornyer og forsterker arbeidslinjen hver dag, sier hun til NTB.

Trettebergstuen er ikke i tvil om at innføringen av aktivitetsplikt for de med barn over ett år er et viktig bidrag til nedgangen.

– Nå må du enten være i jobb eller utdanning for fortsatt å få stønad. Det lønner seg å arbeide fremfor å gå på trygd, sier hun.

Hun synes også at resultatene er gledelige fordi barn av aleneforsørgere og andre eninntektsfamilier ofte topper fattigdomsstatistikken.

– Når flere aleneforsørgere nå raskt kommer over i arbeid er dette et svært viktig bidrag for å snu en slik utvikling. Med disse tallene er det inntil 1.500 familier som er i mindre fare for å havne i en slik situasjon, avslutter Trettebergstuen. (©NTB)