kampfly-bodø-F - Høyre vil ha kampfly i Bodø

Høyre støtter regjeringens forslag om å legge hovedbasen for de nye kampflyene til Ørland. Men partiet vil beholde Bodø som base for avskjæringsoppdrag, øving og trening i nord.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret, flyttes den såkalte QRA-beredskapen fra Bodø til Evenes. Quick Reaction Alert innebærer utstasjonering av minimum to kampfly til enhver tid.

Høyres stortingsgruppe vedtok onsdag at denne framskutte basen bør forbli i Bodø framfor å flyttes lenger nord.

– Hensynet til å beholde personell og kompetansemiljøer veier tungt i denne vurderingen, uttaler partiet i en pressemelding.

Høyre erkjenner imidlertid at det er usikkerhet rundt økonomien ved Bodø-alternativet, men framholder at en ny rullebane uansett må komme på plass.

– Om Bodø skal kunne videreutvikles som by, må rullebanen før eller siden flyttes. Dette krever et reelt spleiselag fra alle aktører. Samferdselsdepartementet må gå aktivt inn i saken på vegne av sivil luftfart. Det er en meget klar forutsetning at Forsvaret ikke blir sittende med regningen alene, mener Høyre.

Regjeringen la fram langtidsplanen for Forsvaret i mars. Stortingets utenriks- og forsvarskomité skal avgi innstilling i saken innen 6. juni. Foreløpig dato for stortingsbehandling er 14. juni. (©NTB)