ny1-isr-investeringer-kritikk-F - Norske fond investerer i okkuperte områder

Oljefondet og norske banker og fondsselskaper investerer i en rekke selskaper med virksomhet i de okkuperte, palestinske områdene, viser ny rapport.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet hevder at uvitende fondssparere i Norge dermed risikerer å medvirke til brudd på menneskerettighetene og folkeretten.

I rapporten «Farlige forbindelser: Norske bånd til den israelske okkupasjonen» dokumenteres det at Statens pensjonsfond utland har investert i 51 internasjonale og israelske selskap som direkte eller indirekte støtter opp under okkupasjonen av palestinske områder.

DnB, Fokus Bank, Sparebank1, Nordea, Gjensidige, Storebrand, KLP, Skagenfondene og Odin Forvaltning er blant dem som trekkes fram som følge av investeringer i selskap som ifølge rapporten «er ansvarlige for grove normbrudd».

– Etikkrådet må anbefale uttrekk fra disse selskapene og norske banker og fondsforvaltere må vise at de mener alvor når de snakker om viktigheten av samfunnsansvar og ansvarlige investeringer, og sette disse selskapene på sine eksklusjonslister, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen.

– Det kan prinsipielt ikke utelukkes at slik virksomhet i visse situasjoner kan ses på som medvirkning til brudd på folkeretten, skriver han i en e-post til NTB.

Samtidig understreker han at Norges holdning overfor bosetningene på Vestbredden er godt kjent: De er etablert i strid med folkeretten. Dessuten faller handel med bosetninger utenfor frihandelsavtalen som Norge og de andre EFTA-landene har inngått med Israel.

Private selskapers handel med varer fra israelske bosetninger i de okkuperte palestinske områdene omfattes imidlertid ikke av nasjonale lovforbud eller internasjonale sanksjoner, ifølge Elsebutangen.

– Den nye rapporten fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet viser at Norge må stramme inn politikken overfor Israel, sier Valen.

SV vil også at regjeringen må fraråde all kontakt med selskap som har virksomhet i de okkuperte, palestinske områdene.

En slik oppfordring må i så fall rettes til selskaper som G4S, Hewlett-Packard, Motorola, Caterpillar og Veolia. Flere av disse har i dag kontrakter med norske myndigheter.

SV misliker også sterkt oljefondets investeringer i israelske statsobligasjoner.

– De etiske retningslinjene for oljefondet gjelder i dag ikke statsobligasjoner. SV ønsker at statsobligasjoner også skal være underlagt etikkrådet, og da må dette styrkes, sier Valen.

Rapporten oppfordrer norske forbrukere til å boikotte varer fra slike selskap, og trekker blant annet fram kosmetikkselskapet Ahava, jordbruksselskapet Mehadrin og Sodastream.

Samtidig rettes en særlig oppfordring til de kristne miljøene som gir penger til bosettere på Vestbredden via den norske stiftelsen Karmel-instituttet.

– Bosetningene er et av de største hindrene for fred mellom folk i Midtøsten, og norske penger bør ikke bidra til å utvide og opprettholde bosetningene, heter det. (©NTB)