klima-skepsis-måling - Flere klimaskeptikere i Norge

Hver tredje nordmann mener klimatrusselen er overdrevet, og enda flere mener global oppvarming kun skyldes naturlige variasjoner i jordens temperatur.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det viser en landsomfattende spørreundersøkelse som er utført av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Resultatene blir lagt fram på en konferanse om klima og holdninger i Bergen onsdag, skriver Bergens Tidende.

– Klimaskepsis ser ut til å være mer utbredt blant nordmenn enn det man tidligere har antatt. Andelen såkalte klimafornektere er riktignok bare i underkant av ti prosent, men rundt fire av ti spurte er helt eller delvis enig i utsagnet om at «alvorlighetsgraden ved klimaendringer blir overdrevet», sier forskningssjef Eivind Stø og forskningsassistent Marthe Hårvik Austgulen ved SIFO.

Fire av ti er også helt eller delvis enig i påstanden «Klimaendringer er kun naturlige variasjoner i jordens temperatur».

Hver fjerde spurte (23,7 prosent) i undersøkelsen tror ikke at flommer og hetebølger øker i omfang, men at «det bare er mediene som rapporter mer om det». 29,4 prosent mener klimaendringer blir gitt for mye oppmerksomhet.

Folk som stemmer på Sosialistisk Venstreparti eller Venstre er mest overbevist om at klimaforskerne har vitenskapelig belegg for sine konklusjoner om menneskeskapt oppvarming av jorden. Frp-ere tviler mest.

– Frp-sympatisørene er klart mest skeptisk. Folk med utdanning på universitets- eller høyskolenivå er mindre klimaskeptisk enn folk med lavere utdanning, sier Stø og Austgulen.

1.532 personer deltok i den landsomfattende spørreundersøkelsen. (©NTB)