Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge.
Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge.

Sp støtter Høyre om forbud mot tigging

Sp støtter fullt og helt Høyres landsmøtevedtak om å gjeninnføre et forbud mot tigging.

På tvers av partiledelsens ønske stemte Høyres landsmøte søndag med stort flertall for et forslag fra blant andre stortingsrepresentantene Andre Oktay Dahl og Michael Tetzschner om å forby tigging, både fra tilreisende romfolk og hjemlige narkotikamisbrukere.

Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge er helt enig i dette vedtaket.

– Sp har programfestet at vi vil forby tigging. Det er naivt å tro at penger folk gir til tiggere, går til å bedre levestandarden deres. Bakmenn kan utnytte sårbare mennesker til å tigge og tar pengene når dagen er omme. Også onkler og andre slektninger kan være bakmenn, sier Klinge til NTB.

LES OGSÅ: Høyre vil forby tigging

– Tigging er ren menneskehandel i en del tilfeller. Det er totalt misforstått å tro at tigging hjelper folk i nød. Skal vi tillate barnearbeid og sosial dumping fordi det gir noen kroner til dem som blir utsatt for det, spør hun.

Sp mener at sosial nød må møtes på andre måter, som tiltak og helsehjelp til norske tiggere, og målrettede tiltak for utdanning og arbeid i tiggernes hjemland gjennom bruk av EØS-midler.

LES OGSÅ: Sp og Frp krever tiggeforbud – Høyre og Ap på gli

– Det var et samlet Storting som den gang opphevet forbudet, men etter å ha sett de negative virkningene, må vi ta grep, sier Klinge.

Hun viser til at politiet ikke kan gripe inn, med mindre det er snakk om et ordensproblem eller at tiggerne opptrer truende og plagsomt.

SE POLITISK PANEL: BØR TIGGING VÆRE FORBUDT?

– Dette er en skjønnsmessig vurdering. Dersom tigging forbys igjen, blir det lett for politiet å bortvise tiggerne fra gater og torv. Da blir det mindre interessant å komme til Norge. Det blir vanskeligere å bruke tigging som skalkeskjul for organisert kriminalitet og lommetyveri, sier Klinge. (©NTB)