sanjay (Foto: TV 2)
sanjay (Foto: TV 2)

Hjerteeksperter tror utviklingen i toppidretten fører til flere dødsfall

For én av hundre kan idrett i seg selv føre til hjerteproblemer.

Dublin (TV 2): Den europeiske eliten på hjertemedisin er denne uken samlet til kongress i Dublin. Her har naturligvis de siste tragiske hendelsene fått stor plass og oppmerksomhet.

- Det siste året har vært et forferdelig år. Idrettsmiljøet er i kollektiv sorg, også idrettslegene, sier den norske hjerteeksperten Erik Ekker Solberg til TV 2 Sporten.

Tilfeldig, eller økning?
Sammen med kollega Hans Bjørnstad er han en av Norges ypperste representanter i det kardiologiske miljøet, og begge sitter i styret for ulike undergrupper og ledet forelesninger i løpet av kongressen.

Ett av teamene som det diskuteres blant kardiologene er om antall plutselige hjerterelaterte dødsfall øker.

- Det man i hvert fall kan si er at det er tydeligere og mer synlig at dette skjer i idrett. Det har nok skjedd før også, men det var ikke så mye oppmerksomhet rundt det da, dermed så man det ikke like godt. Så er det et poeng at idretten nok har blitt hardere. Stresset har blitt tøffere, kan det ha medvirket? undrer Solberg.

- Det er ingen holdepunkter for å si at det har økt. Det er mer publisitet nå, men det er vanskelig å si at det er færre eller flere tilfeller nå enn før, mener Bjørnstad.

Se reportasje i videovinduet øverst

Tøffere toppidrett, flere tragedier?
Men flere av kollegene deres tror utviklingen i toppidretten fører til flere tragedier.

- Det er ingen tvil om at utøvere trener hardere og anstrenger seg hardere nå for å prestere. For eksempel har utviklingen hos maratonløpere vært enorm de siste tretti årene. Jeg er ikke i tvil om at dette er en medvirkende årsak til økningen av plutselige dødsfall forårsaket av hjertesvikt, sier Sanjay Sharma, professor i hjerte- og idrettsmedisin, til TV 2 Sporten.

- Alle har inntrykket av antall tilfeller øker. Det kan ha noe med media å gjøre. Skjer det noe i Norge, får vi høre om det i Belgia. Slik var det ikke for 10-15 år siden. Men jeg tror flere og flere utøvere bedriver sporten sin ekstremt. De presser kroppen sin til det aller ytterste. Dersom man når grenser, krysser man de av og til. Da kan man havne i trøbbel. Jeg tror det kan være en økning fordi flere og flere utøver idrett ekstremt, mener hans belgiske kollega, Hein Heidbüchel, også professor i hjertemedisin.

Les også: Dette er spesielt med idrettsutøveres hjerter

Mer medieoppmerksomhet
Få land har forsket like mye på sportskardiologi som Italia. Der finner man også verdens grundigste undersøkelser av toppidrettsutøvere. Professor Domenico Corrado blir utpekt som en guru på området av flere deltakere på kongressen.

- Nøyaktigheten på undersøkelsen har gått opp, dermed avdekker vi også flere tilfeller. Slik vil det fortsette fremover på grunn av stadig mer kunnskap. Jeg tror vi finner flere tilfeller, men hovedsakelig på grunn av at undersøkelsesmetodene blir bedre. Det er mulig at antallet tilfellet øker generelt, men jeg tror det er mer tilfeldig at vi nå har hatt mange tilfeller i det siste, tror Corrado.

- Det er mer beskrevet i media. Nå rapporterer man fra alle steder fra verden, noe man ikke gjorde før. Det har alltid forekommet tilfeller, til og med det første maratonløpet endte jo med et dødsfall, så det har forekommet

til alle tider, understreker den svenske hjertespesialisten Mats Börjesson, som tviler på at tilfellene skjer oftere enn før.

Les også: Ståle Solbakken skeptisk til omfattende hjertesjekk av toppidrettsutøvere

- Idrett kan forårsake hjertesykdom
I de aller fleste tilfellene med plutselig død innen idrett skyldes det medfødte hjertefeil eller -sykdommer. Samtidig blir mange dødsfall stående uten forklaring foruten hjertestans. I Belgia har professor Heidbüchel gjennomført en studie som viser at idrett i seg selv kan forårsake hjertesykdom.

- Vi har nylig oppdaget at utholdenhetsidretter i seg selv kan forårsake en form for uregelmessig hjerterytme som kan føre til plutselig død. Dermed er det ikke nødvendigvis bare medfødte hjertefeil- og sykdommer, men kanskje idretten i seg selv som forårsaker hjerteproblemer. Det er bekymrende, forklarer han til TV 2 Sporten.

- Sport kan være farlig, men det må settes i perspektiv. Generelt er sport sunt, men dersom man utøver det ekstremt som toppidrettsutøvere gjør, og da spesielt innenfor utholdenhetsidrett, så ber man om ekstreme tilpasninger av hjertet. Hos noen av dem tåler ikke hjertet dette. Spesielt høyre hjertekammer kan skades av utholdenhetsidrett. Det er kanskje bare én av 100 som er i risikogruppen for dette, men det kan skje.

Hans britiske kollega peker på viktigheten av å få sportskardiologi sterkere implementert i idrettsmedisinen.

- Sport i seg selv kan føre til endringer i hjertestrukturen og -funksjonen. Og da spesielt utholdenhetsidretter. I mange tilfeller kan trening i seg selv forårsake hjertesvikt. Derfor er det viktig at vi investerer i sportskardiologi og utdanner flere. Dermed kan vi redusere disse tilfellene, mener Sharma.

Les også: Svensk hjerteekspert håper Norge kommer etter

- Tre ganger farligere for toppidrettsutøvere
For toppidrettsutøvere med hjertefeil er risikoen langt høyere enn for resten av befolkningen for plutselig død.

- Risikoen er tre ganger høyere for toppidrettsutøvere. Årsaken er ikke sport i seg selv, men det er en utløsende faktor for utøvere med hjertefeil eller -sykdommer. For disse utøverne er sport farlig, og derfor gjennomfører vi screening for å forhindre plutselige dødsfall, sier Corrado.

- Hadde utøverne som har dødd, ikke gjort det om de ikke bedrev sport?

- Mest sannsynlig ikke, sier professoren ved det medisinske fakultet ved universitet i Padova.

- For dem som er i risikosonen kan man ved konkurranseidrett øke faren for plutselig død. Derfor anbefaler vi ikke disse å drive konkurranseidrett, sier Hans Bjørnstad.

- Toppidrettsutøvere som har en risiko for plutselig død, har det bare om de utøver idrett på høyt nivå, legger Börjesson til.

Fotball hardest rammet
Fotball har vært den sporten som oftest har opplevd tragiske hendelser knyttet til hjertestans og plutselig død. I det siste har dødsfallet til Piermario Morosini og Fabrice Muambas hjertestans ført til ny oppmerksomhet rundt emnet. Tidligere har dødsfallene til Dani Jarque, Antonio Puerta og Marc-Vivien Foé blant andre rystet fotballen. Det betyr ikke at fotball er farligere enn andre idretter.

- Fotball er den mest populære idretten og den som har flest utøvere. Dermed er det naturlig på en måte at fotball også er oftere rammet enn andre idretter. En annen årsak er at i utholdenhetsidretter vil utøvere med hjerteproblemer ofte ikke klare å prestere. Fotball er mer teknikk- og ferdighetsbasert, dermed kan utøvere som kanskje ikke ville nådd opp i andre idretter, kunne prestere i fotball. Det kan dermed forklare hvorfor fotball er oftest rammet i Europa, mens i USA er det basketball, mener Sharma.

Alle mener de hjertescreening med EKG må bli en naturlig del av idrettsmedisinen rundt toppidrettsutøvere. I tillegg mener de sportskardiologi må større plass.

- Jeg synes at kardiologi må bli en like naturlig del av sportsmedisinen som en fysioterapeut. I Italia er sportskardiologer tilknyttet de store idrettsmedisinske sentrene. I fremtiden mener jeg man må knytte enda sterkere bånd, sier Corrado.

- Jeg har lenge ment at hjertemedisinere må mer inn i toppidretten. Ikke nødvendigvis så tilstedeværende som en fysioterapeut, men hjertemedisin må sterkere inn i toppidretten, men det er opp til idretten selv å ønske hjertemedisinere med på laget, sier Solberg.