Trond Giske og Bente Landsnes (Foto: Scanpix)
Trond Giske og Bente Landsnes (Foto: Scanpix)

Sjefen for Oslo Børs hardt ut mot Trond Giske

Bente A. Landsnes reagerer kraftig på måten næringsminister Trond Giske og hans departement har gått fram på overfor Telenor.

Børsdirektør Bente A. Landsnes sier til Dagens Næringsliv at hun mener Trond Giske har blandet seg inn i styringen.

– Ja, de sier at de skal bruke de valgte organer og følge god corporate governance. Det betyr at man skal gi signaler til styret, og så er det opp til styret å ta beslutningene. Og man kan gi signaler til valgkomiteen, og utøve sin stemmemakt på generalforsamling – og ikke i lukkede rom utenfor, sier Landsnes.

LES OGSÅ: Ikke overrasket over at Norvik måtte gå

Må ikke blandes

Hun understreker at det er Eierskapsavdelingen i departementet som er satt til å utøve og håndheve eierskapet.

Det er den politiske ledelsen og ikke byråkratene i eierskapsavdelingen som har sviktet i Telenor-saken, mener børsdirektøren.

– Staten må tenke igjennom hva man tidligere har sagt: at staten har ulike roller og posisjoner, og at det politiske ikke må blandes sammen med selve eierrollen, sier Landsnes.

LES OGSÅ: – Ikke godt nok tillitsforhold

Frykter usikkerhet

Hun frykter nå at investorer blir usikre og vil vegre seg mot å investere i norske selskaper der staten er storaksjonær.

Foruten Telenor har staten større eierandeler i Statoil, Hydro, Yara og Cermaq.

– Jeg synes det er viktig å si ifra fordi usikkerheten som automatisk skapes, veldig raskt vil smitte over på andre selskaper hvor staten er eier, og det er ikke bra for det norske aksjemarkedet.

– Det innebærer en bekymring over å investere sammen med staten som eier, fordi man vil være usikker på hvordan de agerer i gitte situasjoner og om det de har skrevet i eierskapsmeldingen faktisk gjelder, sier børsdirektøren.

LES OGSÅ: Norvik trekker seg fra Telenor

Salget av TV 2

Harald Norvik varslet tidligere denne uken at han går av som styreleder i Telenor på grunn av manglende tillit fra statsråden.

Ifølge Giske var det en helhetsvurdering som ligger til grunn for at Norvik måtte gå, men mange peker på uenigheten rundt salget av TV 2 i vinter.

Fredag trakk lederen for Telenors bedriftsforsamling, Erik Korssjøen, seg fordi han er uenig med Giske i prosessen rundt Norviks avgang. (©NTB)

LES OGSÅ: Telenor taper mer enn 8 milliarder i India