Frosinone

Byen Frosinone er hovedstaden i provinsen av samme navn, og har omlag 50 000 innbyggere. Frosinone ligger rundt 75 km sørøst for Roma. I antikken var Frosninone dedikert til jordbruk og håndverk, men i dag er det et industrielt og kommersielt sentrum med stor farmasøytisk industri. Byen har fremdeles håndverkproduksjon, av både tekstil og sko. Høyteknologinæringen har vokst raskt de siste tiårene, særlig når det gjelder bank og andre økonomiske tjenester. Frosinone har fø

Mer innhold fra TV 2