Horsens

Horsens ligger øst på Jylland, ved enden av fjorden med samme navn. Byen er omgitt av morener, åser og daler dannet under forrige istid. Området byen ligger i har vært bebodd siden slutten av det tiende århundret. Det ble først sett på som et hedensk gravområde, men vokste etter hvert til en by mektig nok til å prege sin egen mynt, etablere festningsverk og anlegge sin egen havn. Fra å ha vært et overbefolket industriområde i det 19. århundre, er Horsens nå en by preget av servicenæringer og

Mer innhold fra TV 2