Klima-eksperter-samle - Klimaforsker: Brutte klimaløfter kan gi smitteeffekt

Hvis selv ikke rike Norge klarer å nå sine klimamål, kan andre land bli mindre motivert til å kutte egne utslipp.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det mener Knut Alfsen, forskningsdirektør ved CICERO Senter for klimaforskning. Selv om han i hovedtrekk er fornøyd med regjeringens nye klimamelding, er han bekymret for om utslippsmålene i meldingen vil bli nådd.

– Et eksempel her er regjeringens nye klimafond. Det er vanskelig å si hvilken effekt det vil få over tid, sier Alfsen til NTB.

Hvis ikke rike land som Norge klarer å kutte egne utslipp, så tror han det kan påvirke klimapolitikken i andre deler av verden.

– Flere u-land har gjort det klart at de ikke vil gjøre noe med sine utslipp hvis ikke de rike landene går foran, sier Alfsen.

Svak klimainnsats i de rikeste landene kan likevel ha en betydelig demotiverende effekt, mener Alfsen. Han får støtte fra klimaforsker Helge Drange ved Bjerknessenteret i Bergen.

– Hvis ikke et nærmest uforskammet rikt oljeland som Norge klarer å legge om kursen, hvem skal da klare det, spør Drange.

– Så jeg er litt lettet over at det ikke ble verre, sier han.

Forskningsdirektøren mener det politiske klimaet de siste årene har vært ugunstig for klimameldingen. Uroen i verdensøkonomien og økende skepsis til klimaforskningen i befolkningen har gjort det vanskeligere å skape oppslutning om tiltak som senker CO2-utslippene.  

Drange er glad for at regjeringen har beholdt det overordnede målet om at to tredeler av de norske klimakuttene skal skje innenlands. I tillegg roser han den økte satsingen på kollektivtransport og målsettingen om mer energieffektive bygninger.

Men det overordnede utslippsmålet ville vært lettere å nå hvis regjeringen hadde utarbeidet en konkret plan med delmål år for år, tror Drange.

Han mener klimameldingen holder et høyt ambisjonsnivå.

– Vi ser ingen tegn til at regjeringen forsøker å tone ned alvoret i klimaproblemet, understreker Jansen overfor NTB.

I tillegg minner han om at det haster med å gjennomføre tiltak både i Norge og internasjonalt. Nye utsettelser betyr økt risiko for ødeleggende klimaendringer og en global oppvarming på mer enn 2 grader.

– Å nå togradersmålet er fortsatt ikke umulig, men det er veldig vanskelig, sier Jansen.

Han mener det trengs en «fantastisk omlegging» av verdens klimapolitikk og klimateknologi hvis vi skal unngå mer enn 2 graders temperaturøkning. Så langt er det lite som tyder på at denne store endringen vil skje i tide. (©NTB)