FÅR HAN KJØPA?: Konserndirektør i A pressen, Thor Gjermund Eriksen vil så gjerne kjøpa Edda Media. Men Medietilsynet er skeptiske til om mangfaldet vil forsvinna rundt Oslofjorden. (Foto: Scanpix)
FÅR HAN KJØPA?: Konserndirektør i A pressen, Thor Gjermund Eriksen vil så gjerne kjøpa Edda Media. Men Medietilsynet er skeptiske til om mangfaldet vil forsvinna rundt Oslofjorden. (Foto: Scanpix)

Kan nekta A-pressen å kjøpa Edda Media

– Nedlegging og samanslåing er ikkje gode løysingar, seier A-pressen. Medietilsynet krev at A-pressen må verta mindre i området rundt Oslofjorden.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Medietilsynet har i dag varsla A-pressen om at tilsynet vurderer å fatta vedtak om inngrep mot oppkjøpet av Edda Media, seier direktør i Medietilsynet Tom Thoresen i ei pressemelding.

Det betyr at A-pressen må redusera si verksemd aust og vest for Oslofjorden.

– Me er opne for at A-pressen kan komma med forslag til tiltak som kan løysa problema oppkjøpet reiser, seier Thoresen.

1,7 milliardar for 59 aviser

Det var tidleg i desember 2011 det vart kjent at A-pressen kjøper opp Edda media. Kjøpet omfatta 36 lokalaviser og 23 lokale nettaviser.

Prisen vart rekna å ligga rundt 1,7 milliardar kroner.

LES OGSÅ: – A-pressens kjøp av Edda er lovstridig

Vert ikkje Medietilsynet og A-pressen einige, vil tilsynet vurdera å fatta vedtak. I dette ligg det at dei kan pålegga A-pressen å selje alle aksjane i Edda Media, eventuelt å forby kjøpet i sin heilskap.

A-pressen vil etter oppkjøpet av Edda Media eiga 14 av 17 aviser i medieregionen Østviken og 23 av 29 aviser i medieregionen Vestviken. Dette tilsvarar høvesvis 87,6 og 73,6 prosent av opplagsandelane i disse regionane.

Lova seier at ein ikkje kan kontrollera meir enn 60 prosent av opplaget innan ein medieregion.

MØTEST: Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i A-pressen som sit heilt til venstre og Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet (nummer tre frå venstre), skal snart møtast for å finna ut kva A-pressen må gjera for å få overta Edda Media. (Foto: Scanpix)
MØTEST: Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i A-pressen som sit heilt til venstre og Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet (nummer tre frå venstre), skal snart møtast for å finna ut kva A-pressen må gjera for å få overta Edda Media. (Foto: Scanpix)

Det betyr at vert ikkje A-pressen einige med Medietilsynet, kan tilsynet nekta oppkjøpet av Østviken, samt nokre aviser i Vestviken.

– Ein for sterk konsentrasjon på eigarsida kan føra til at dei reelle ytringsmoglegheitene og mediemangfoldet vert svekka, seier Tom Thoresen.

LES OGSÅ: Medietilsynet vurderer forbud mot Edda Media-oppkjøp

konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen er ikkje overraska over meldinga frå Medietilsynet.

– Desse forholda var som forventa, seier Eriksen til tv2.no.

– Nedlegging ei dårleg løysing

Han viser til at Medietilsynet heile tida har peika på Østviken og Vestviken som to områder med visse utfordringar.

– Dessutan hadde dei ingen innvendingar mot oppkjøpet, peikar han på.

– Vert det aktuelt å legga ned eller slå saman aviser?

– Både me og Medietilsynet er einige om at nedleggingar og samanslåingar ikkje er ynskjelege løysningar, seier Eriksen.

– Kva er løysingane då?

– Me får sjå kva løysningar me kan finna fram til. Me skal ha eit møte med Medietilsynet den tredje mai, der me skal snakka om vegen vidare, seier han.

– I og med at dette var eit venta utspel, då har de vel lagt opp ein tidplan om når de vil komma i mål med oppkjøpet?

Trur ikkje på totalnekt

– Det har eg ingen kommentar til, då me ikkje har fått nokon tidsplan frå Medietilsynet, seier han.

LES OGSÅ: A-pressen overtar Edda Media

Han har ingen tru på at heile oppkjøpet skal verta avblåst.

– Det er mykje som skal gå feil før det skjer, seier han.