AVGJØRES AV HØYESTERETT: Magnus Stangeland fotografert 15. november 2011, i forbindelse med ankesaken i Borgarting lagmannsrett. (Foto: Junge, Heiko/Scanpix)
AVGJØRES AV HØYESTERETT: Magnus Stangeland fotografert 15. november 2011, i forbindelse med ankesaken i Borgarting lagmannsrett. (Foto: Junge, Heiko/Scanpix)

Magnus Stangeland frifunnet: – Lettet og fornøyd

Høyesterett har frikjent den tidligere stortingsrepresentanten i pensjonsjuks-saken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høyesterett slår fast at Stangeland verken opptrådte grovt uaktsomt eller at han overtrådte bestemmelsen om grovt uaktsomt bedrageri, ettersom han ikke forledet pensjonsordningens sekretær.

– Med rak rygg

– Nå er jeg lettet og godt fornøyd. Nå føler jeg meg fri og kan gå oppreist med rak rygg med høyesterett sin frifinnelsesdom i baggasjen, så det føles godt, sier Stangeland til tv2.no.

Høyesteretts avgjørelse var enstemmig.

Magnus Stangeland ble tiltalt for å ha mottatt urettmessig mye i pensjon fra Stortinget, samtidig som han hevet fast lønn for konsulentarbeid, styrehonorar og hadde fri bil til en samlet verdi av 536.000 kroner.

I tingretten ble den tidligere stortingsrepresentanten fra Sentrepartiet dømt for grov uaktsomhet i stortingspensjonssaken. Lagmannsretten frikjente ham for det samme, men påtalemyndigheten anket saken inn for høyesterett.

Les også:Bondevik og Brundtland fikk for mye pensjon

Verken grovt eller uaktsomt

Da han satt på Stortinget hadde Stangeland fått opplyst fra pensjonsordningens sekretær at verken inntekter av styrehonorar eller fordel av fri bil var relevant ved vurderingen av om inntektsgrensen var overtrådt.

Høyesterett slår fast at Stangeland verken opptrådte grovt uaktsomt eller at han overtrådte bestemmelsen om grovt uaktsomt bedrageri, ettersom han ikke forledet pensjonsordningens sekretær.

«I en slik situasjon kan det etter Høyesteretts syn i alminnelighet ikke kreves at en pensjonssøker gjør ytterligere undersøkelser», heter det i avgjørelsen som kom fra Høyesterett mandag. Det var i Stangelands situasjon ingenting som tilsa at han burde ha foretatt nærmere undersøkelser, utover det å stole på den informasjonen han fikk av pensjonsordningens representant på Stortinget, slår retten fast.

Les også: Stangeland: – Jeg vil ikke bli utsatt for justismord

- Har god samvittighet

– Så lenge ting ikke er sikkelig avklart så kan du ikke føle deg sikker. Jeg har hatt god samvittighet og følt jeg har gjort det som skal gjøres. Jeg har drevet med næringsvirksomhet i mange år, men aldri prøvd å tilrøve meg noe jeg ikke har hatt rett på. Du snakker med en veldig lettet mann, sa Stangeland til tv2.no kort tid etter avgjørelsen i høyesterett.

Stortingspensjonene kom i søkelyset i 2008, da en rapport fra Riksrevisjonen slo fast at flere representanter hadde mottatt for mye i pensjon. De to eneste som har måttet møte i retten i denne saken, er de tidligere representantene Magnus Stangeland (Sp) og Anders Talleraas (H).

De to eneste som har måttet møte i retten i denne saken, er Magnus Stangeland og tidligere stortingsrepresentant Anders Talleraas (H). Lagmannsretten ankebehandling av pensjonssaken mot Anders Talleraas (H) er utsatt i påvente av Høyesteretts behandling av Stangelands sak. I Oslo tingrett ble Talleraas dømt til et halvt år i fengsel for grovt uaktsomt bedrageri.

– Jeg er i dag også lettet på vegne av alle mine tidligere stortingskolleger, og jeg håper virkelig det går bra for Talleraas også, sier Stangeland.

Les også: Magnus Stangeland frifunnet i lagmannsretten

(tv2.no/NTB)