afrika-vann-ressurser-F - Store vannressurser under bakken i Afrika

Under Afrikas overflate ligger enorme mengder grunnvann, mener forskere. De tror disse vannreservene kan være hundre ganger større enn de som fins på det tørkeplagede kontinentets overflate.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En forskergruppe har laget det til nå mest detaljerte kartet over disse skjulte ressursene, melder BBC. Forskerne advarer mot for rask bruk av vannet, og tar til orde for grundig planlegging av en forsiktig utnyttelse av ressursene til drikkevann og jordbruk.

Forskningsresultatene er offentliggjort i den nyeste utgaven av fagtidsskriftet Environmental Research Letters. De kan få betydning for anslagsvis 300 millioner afrikanere som i dag ikke har tilgang til trygt drikkevann

Etterspørselen etter vann ventes å øke sterkt de kommende tiårene. Dette skyldes dels at en voksende befolkning vil ha behov for stadig mer drikkevann, og dels at jordbruket som skal brødfø denne befolkningen, må ha vann til å dyrke fram avlinger.

Elver og innsjøer utsettes vekselvis for flom og tørke, ettersom årstidene skifter. De underjordiske vannressursene er mer stabile, og forskerne håper den kartleggingen vil bidra til at de kan utnyttes på fornuftig vis. (©NTB)