Animasjonen starter med å vise Golfstrømmen. (Foto: NASA JPL)
Animasjonen starter med å vise Golfstrømmen. (Foto: NASA JPL)

Slik har du aldri sett havet tidligere

Videoen som viser strømmene i havet fra juni 2005 til desember 2007 er rene kunstverket. Se den her!

Havet er aldri helt i ro. Selv når det er blikk stille strømmer det under overflaten. Satellitter er i stand til å se strømmene. NASA forskningssenter JPS har lagt målinger av temperatur, is, høyde på havoverflaten og andre forhold inn i en modell som viser strømningene på havoverflaten. Se videoen nederst! Vakkert